Domácí dílna spotrebak.cz | pameti.cz | e-komerce.cz | svetnotes.cz  
Domácí dílna
-
pameti.cz - paměťové moduly a flash Kingston a Transcend

Domácí dílna
Aktuality Recenze Jak na to ? Bazar Diskuze

  Titulní strana

Služby serveru
mezi_menu
  Tipy a triky
mezi_menu
  Odborník radí
mezi_menu
  Katalog firem
mezi_menu
  Kalendář akcí
mezi_menu

O serveru

  Reklama

  Profil

  Kontakt

  Ochrana os. údajůDřevěné podlahy Vytisknout...
Jak na to  ->  Dům  ->  Podlahy

Jedným z často používaných riešení vnútorných finálnych prác pri výstavbe nového domu alebo bytu, alebo rekonštrukcii, renovácii či modernizácii, sú drevené podlahy.Drevo, tento zázračný materiál, prístupný, ľahko opracovateľný, esteticky a elegantne pôsobiaci, príjemný na dotyk, farebne rôznorodý, všestranne využiteľný, odpradávna sprevádza človeka pri výstavbe svojho obydlia od základov až po strechu. Jedným z často používaných riešení vnútorných finálnych prác pri výstavbe nového domu alebo bytu, alebo rekonštrukcii, renovácii či modernizácii, sú drevené podlahy.

Dobrá podlaha musí spĺňať niekoľko dôležitých funkcií: okrem toho, že musí byť predovšetkým rovná, musí byť aj ľahko udržiavateľná, odolná, pevná, zo zdraviu neškodného materiálu, vzhľadovo estetická, pretože určuje charakter miestnosti a nemenej dôležitá je aj možnosť svojpomocnej realizácie. Všetky uvedené predpoklady v plnej miere spĺňa drevená podlaha, resp. podlaha z drevených materiálov, ktorá navyše pôsobí priateľsky, útulne a prirodzene. V každom prípade a pri každom druhu drevenej podlahy je potrebné pred samotným položením podlahy materiál uskladniť v miestnosti s vyschnutými omietkami, prevedeným a rovnako dokonale vyschnutým náterom stien a stropov, na dobu približne 7-14 dní, aby sa drevo prispôsobili klimatickým podmienkam prostredia. Materiál, z ktorého s bude drevená podlaha vyrábať, musí byť dobre vysušený. Po opracovaní - rezanie, hobľovanie, brúsenie, frézovaním alebo vyrezaním na kotúčovej píle vyrobené spoje - je potrebné drevo ošetriť preventívnymi nátermi proti napadnutiu drevokazným hmyzom, hubami, plesňou, vhodný je rovnako protipožiarny náter, ktorý znižuje, resp. predlžuje vznietivosť dreva. Náter je potrebné previesť dodržaním zásad, uvedených na obale výrobku (riedenie náteru, spôsob nanášania, doba schnutia, bezpečnostné opatrenia), spravidla náterom, striekaním alebo namáčaním v pripravenom roztoku prípravku. Závisí to od množstva materiálu, ktorý potrebujeme ošetriť. Pri veľkom množstve materiálu, keď chceme osadiť viac miestností drevenou podlahou, je vhodné vyrobiť si jednoduchý stojan, ktorý nám prácu uľahčí a urýchli (obr. 1).Šírka konštrukcie a nádoby, do ktorej nalejeme prípravok na ošetrenie dreva, by mala zodpovedať dĺžke ošetrovaných dosák. Na zostavenú konštrukciu pripevníme fóliu tak, že najprv "vystelieme" nádobu a fóliu potiahneme až po horný okraj. Po tejto bude stekať prebytočný prípravok späť do nádoby. Po namočení ukladáme dosky postupne smerom nahor a necháme prípravok pôsobiť 15 až 30 minút. Po tejto dobe zotrieme nevsiaknutý prípravok štetcom alebo handrou a necháme vysušiť. Postup môžeme, v prípade potreby, niekoľko krát opakovať. Pracujeme vonku, prípadne v dobre vetranej miestnosti, nikdy nie na priamom slnku, čo dodržiavame aj pri sušení ošetreného materiálu.

Z konštrukčného hľadiska je známych niekoľko druhov drevených podláh.
Azda najstaršia je jednoduchá dosková podlaha (obr. 2), zhotovená z dosák alebo foršní rovnakej hrúbky, avšak šírka môže byť rozdielna, ak ich dĺžka zodpovedá buď šírke alebo dĺžke miestnosti, čím sa dajú dosiahnuť zaujímavé vzory pri pokladaní. Pripevňuje sa klincami na vodorovné drevené hranoly, prípadne, často používané u starších domov, v podkroví na trámy. Klince sa vbíjajú pod povrch a miesta sa zatmelia vhodným tmelom. Ako materiál sa používajú dobre vysušené smrekové alebo borovicové dosky, kladené z krajového dreva, pravou, dreňovou stranou smerom nahor, aby sa pri zosychaní bočné strany dosák nedvíhali.Výhodou drevenej doskovej podlahy je jednoduchá montáž a ľahká a nenáročná výmena poškodenej dosky. Nevýhodou naopak je tvorba medzier medzi spojmi, spôsobená prirodzeným vysychaním dreva, pričom sa mení jeho objemová veľkosť, následkom čoho vznikajú škáry a medzery, kde sa ukladajú nečistoty.

Palubová dosková podlaha (obr. 3) je tvorená doskami rovnakej hrúbky a šírky (šírka môže byť, takisto ako pri predchádzajúcej, rozdielna len vtedy, keď dĺžka dosák je zhodná so šírkou alebo dĺžkou miestnosti), ktoré majú na jednej bočnej strane pero, na druhej drážku.Dosky sa pribíjajú k vodorovným hranolom klincami v približne 45° uhle, v mieste pera, pričom klinec vbijeme opatrne pomocou zápustníku pod povrch, aby sme neporušili hranu dosky a mohli nasadiť ďalšiu dosku s drážkou. Priestor medzi hranolmi je vhodné vyplniť suchou násypovou zmesou z dôvodu tepelnej a zvukovej izolácie, čo sa týka hlavne podkrovných miestností, resp miestností na poschodiach. Na hranoly, alebo trámy, na ktoré pribíjame dosky sa doporučuje nalepiť pásy filcu alebo plsti, čím sa predíde priamemu styku priečnych driev a tým vŕzganiu pri prechádzaní po podlahe. Pero a drážka dodávajú podlahe väčšiu pevnosť, dosky sa menej prehýbajú, pri prirodzenom zosušení dreva sa vytvorí medzera, nečistoty sa však dajú ľahšie odstrániť. Pero by malo byť o niekoľko milimetrov kratšie ako drážka, hovoríme o tzv. dilatačnej škáre, ktorá má svoju funkciu pri zmene klimatických podmienok v miestnosti ( vysoká, resp. nízka vlhkosť vzduchu, pri ktorej drevo mení svoju objemovú veľkosť). Podlahu z palubových dosák môžeme uložiť aj ako, tzv. plávajúcu podlahu. V tomto prípade nepribíjame dosky k podkladovým hranolom, ale zlepíme ich postupne v mieste pera a drážky vhodným lepidlom (obr. 4). Podklad pod takúto podlahu môže byť rôzny (korok, filcový koberec, betón, zaizolovaný proti vzlínaniu zemnej vlhkosti hydroizolačnou fóliou). Novú drevenú podlahu nikdy nekladieme na starú podlahu. Vizuálne sa stará podlaha môže javiť v poriadku, väčšinou však na spodnej časti býva spráchnivená, zhnitá alebo napadnutá drevokazným hmyzom či hubami v dôsledku neexistujúcej izolácie či vyplnenie priestoru, medzi hranolmi, nevhodným materiálom.


Pri pokladaní dodržiavame vzdialenosť od stien v rozsahu 10 až 17 mm, pomocou vopred pripravených klinov alebo hranolčekov, z dôvodu, že drevo bude "pracovať" pri zmene vlhkosti v miestnosti. Dosky palubovej podlahy sú spravidla 10 - 15 cm široké, môžu byť zhotovené aj v šírke 4-8 cm. Výhodou užších dosiek je menšia náchylnosť k objemovým zmenám dreva a ak pracujeme z materiálu II. akosti (mierne ohnuté alebo skrútené dosky) aj ľahšia montáž dôsledkom lepšej ohybnosti.

V závislosti od dĺžky, hlavne ak si chceme vyrobiť palubovku z kratších , rovnako dlhých dosák, vyfrézujeme pero a drážku na všetkých stranách dosky. Schéma uloženia je vyobrazená na obr. 5. Ukladanie začíname celým kusom v rohu miestnosti, pokračujeme ďalším kusom, ktorý skrátime na potrebnú dĺžku a v ďalšom rade začíname ukladanie odrezkom predchádzajúcej dosky. Takto sa nám, po niekoľkých radoch, vytvorí stále sa opakujúci vzor za predpokladu, že steny sú rovné a susedné steny tvoria pravý uhol.Škáry popri stenách zakryjeme po celom obvode lištami, v mieste dverí zakryjeme prahom. Obvodové lišty, v hrúbke 20 až 23 mm, môžeme z vnútornej strany vyfrézovať a takto získaný priestor využiť napr. na ukrytie televízneho anténového kábla, telefónneho kábla ap (obr. 6). Lišty osadíme tak, aby medzi podlahou a lištou zostala škára, ktorá zabezpečí prirodzené odvetrávanie palubovej podlahy, uloženej na hranoloch. Spôsob pripevnenia líšt na stenu by mal byť vyriešený tak, aby ich montáž a prípadná demontáž bola čo najjednoduchšia.

Parketová podlaha sa vyrába z tvrdých druhov driev listnatých stromov, hlavne z bukového, dubového, agátového dreva, alebo z jaseňa, narezaním na rozmer v šírke 40 - 70 mm, v dĺžke 200 - 400 mm, niekedy až 1000 mm a v hrúbke spravidla 21 mm, ktoré nazývame parketové vlysy. Zo všetkých štyroch strán sú opatrené perom a drážkou a ukladajú sa do rôznych vzorov priamo na podlahe. Napriek veľkej prácnosti je podlaha esteticky a vzhľadovo kvalitná a hodnotná. Tým, že sú vyrobené z tvrdého materiálu, sú odolné a pri správnej údržbe je ich životnosť niekoľko desiatok rokov. Parketovú podlahu z vlysov môžeme klásť na dokonale rovný, suchý povrch voľným ukladaním, resp lepením na povrch plávajúceho, hydroizolačnou fóliou zaizolovaného, betónu alebo mazaniny. Pred kladením a lepením podlahy je vhodné povrch natrieť vhodným penetračným náterom na betón, ktorým zlepšíme priľnavosť lepidla na, týmto spôsobom, pripravený, bezprašný povrch. Nerovný povrch, prípadne ak nám to svetlá výška miestnosti nedovolí, aby sme povrch vyrovnali betónom, môžeme ho vyrovnať položením veľkoplošných, drevotrieskových dosiek, rovnakým spôsobom na pero a drážku. Aj v tomto prípade musíme počítať so znížením výšky miestnosti o min. 42 mm. Parketové vlysy sa predávajú, alebo si ich vyrobíme, nalepené na pevnej podložke s konkrétnym vzorom, alebo podlepené nosnou sieťovou podložkou.

Práca s podlahovými panelmi je rýchla a pomerne jednoduchá. Za krátky je možné položiť novú, drevenú podlahu vo viacerých miestnostiach s predpokladom predbežného naplánovania prác s potrebným náradím. Vzory kladenia parketovej podlahy z vlysov môžu byť rôzne a ak netrváme na prírodnom vzhľade dreva, zaujímavé efekty dosiahneme aj namorením jednotlivých panelov rôznymi odtieňmi. Môžeme prípadne použiť aj olejové farby, treba však počítať s tým, že tieto sa po relatívne krátkom čase, každodenným prechádzaním po natretej ploche opotrebujú.


Aj keď nepatrí medzi klasické drevené podlahy, pretože s drevom má skutočne veľmi málo spoločného, treba spomenúť aj laminátovú podlahu, ktorá je v súčasnosti jedným z najpoužívanejších spôsobov kladenia novej, resp. obnovy starej podlahy. Ako už z názvu vyplýva, ide o imitáciu skutočnej drevenej podlahy, kde na povrch sa lepí fólia s dekoračným vzorom rôznych druhov driev, ktorá sa nakoniec prekryje priehľadným laminátovým povlakom, ktorý je síce veľmi odolný, ľahko udržiavateľný ale napriek týmto výhodám pôsobí opticky, ako aj pri priamom dotyku, značne umelo. Kladie sa ako plávajúca podlaha, spoje v mieste pera a drážky sa lepia. Nosným základom laminátovej podlahy je drevotriesková doska a pri kúpe je potrebné venovať pozornosť najmä druhu lepidla, pomocou ktorého bola doska vyrobená - v každom prípade je vhodné rozhodnúť sa pre dosky, ktoré boli lepené epoxidovými živicami, prípadne lepidlami s nízkym obsahom formaldehydu.

Ošetrovanie drevených podláh

Po položení drevenej podlahy sa prípadné nerovnosti zbrúsia brúskou do roviny a celá podlaha sa ošetrí ochranným náterom. Vyvarujme sa použitia klasického lesklého alebo matného laku, či dokonca lodného laku. Na trhu je dostatočný výber vhodných vrchných náterov, lakov i voskov, určených špeciálne na drevené podlahy, ktoré svojimi vlastnosťami zvyšujú úžitkovú hodnotu novej, alebo renovovanej podlahy.
Drevenú podlahu čistíme minimálne raz týždenne, najlepšie vysávačom s kefovým nástavcom, kefou alebo metlou s jemnými štetinami, metlou obalenou jemnou bavlnenou tkaninou, vždy na sucho. Z času na čas môžeme nečistoty na podlahe odstrániť dobre vyžmýkaným mopom, bez saponátových prísad, čistou vodou, rýchlymi súvislými ťahmi.
Na nohy nábytku, hlavne stoličiek, nalepíme kúsky filcu alebo kože, aby sme povrch podlahy nepoškriabali, alebo inak neporušili.
Drevo, ako prírodný materiál, citlivo reaguje na klimatické zmeny. Najmä v letných mesiacoch je doporučené miestnosť s drevenou podlahou častejšie vetrať. Najvhodnejšia teplota v miestnosti je v rozmedzí od 19 - 22° C, pri relatívnej vlhkosti vzduchu 40 - 60%. Ak sa aj napriek tomu stane, že sa na drevenej podlahe objavia škáry a trhliny, nepovažujeme to za chybu materiálu, je to prirodzená vlastnosť dreva, že pri zvýšenej vlhkosti zväčšuje svoj objem a naopak, ak je vzduch suchý, zosychá a zmenšuje objem. Škáry vyplníme tmelom, rýchlotvrdnúcou epoxidovou živicou, alebo tzv. "tekutým" drevom, väčšie škáry vlepením ohobľovaného kúsku dreva rovnakého druhu. Je vhodné, aj z hľadiska zdravého obytného prostredia, inštalovať osviežovače vzduchu.
Po určitom čase sa môže stať, že je potrebné vymeniť niektorú dosku drevenej podlahy. Z toho dôvodu je doporučené pri pokladaní podlahy odložiť si zopár kusov dosák do zásoby, aby sme potom popravu previedli doskou rovnakej kresby a farebného odtieňa, ako bola pôvodná.
Vŕzganie drevenej podlahy, položenej na hranoloch, je spôsobené uvoľnením klincov, ktorými boli dosky pripevňované. V tomto prípade pripevníme vŕzgajúcu dosku skrutkou ku hranolu tak, že skrutku zaskrutkujeme pod povrch drevenej podlahy a zatmelíme vhodným tmelom.

Drevená podlaha je síce náročnejšia na údržbu, je menej odolná mechanickému namáhaniu, ale aj napriek tomu je jej životnosť niekoľko desiatok rokov. Počas tejto doby sa dá niekoľkokrát obrúsiť a jej povrch obnoviť. Parketová podlaha z tvrdých druhov driev má, pri správnej údržbe, životnosť dokonca oveľa dlhšiu. Všimnite si prácu starých majstrov pri niektorej z budúcich návštev niektorého zámku či kaštieľa. Vari akú životnosť bude mať laminátová podlaha, ktorá sa začala používať pred necelými dvomi desiatkami rokov?


Autor: Jim Datum: 02.07.2002


Sdílet článek
Facebook Facebook   Jagg Jagg.cz   Linkuj Linkuj.cz  

 Související články
GRADA: Umělecké soustružení dřeva20.11.2007
Šelaková politúra III - opravy08.07.2002
Šelaková politúra II - nanášení01.07.2002
Šelaková politúra I - příprava24.06.2002
Rekonstrukce podlah - 2. vydání04.09.2008
GRADA: Masivní dřevěné podlahy09.11.2007
Koberce v domácnostech ustupují kvalitnějším a lépe udržovatelným materiálům17.02.2005
Podlaha pro oko i pro chodidla II.07.12.2002
Podlaha pro oko i pro chodidla I.04.12.2002
Vrzající parkety28.11.2002
Pokládání podlahového korku11.11.2001
Plovoucí podlaha teoreticky11.11.2001
Koberce teoreticky11.11.2001
PVC teoreticky11.11.2001
Linoleum teoreticky11.11.2001

 Reakce na článek 5 příspěvkků 
Od Téma Datum
OlinaPodlaha17.07.2017 17:46
FerdOpačný obrázek12.04.2014 11:52
KubaReakce na komentář - levné dřevěné podlahy15.10.2013 08:00
Jurečka36Dotaz na levné podlahy03.04.2013 13:47
DavidPodlahové palubky19.08.2007 13:42
Vypsat všechny Přidat komentář


Hledejte slovo nebo slovní spojení v článcích.
Sloupek
Ano, koupil jsem si štětku. Ale pro upřesnění nikoliv osobu, provozující nejstarší řemeslo na světě, ale nástroj, který se používá pro úklid záchodových mís.
Více ...
Reakce
Úsporná domácnost - IV - energie pro vytápění (3 komentáře)

Jak vytvořit a pečovat o interiér alergika (2 komentáře)

Stavba kamenného krbu II. (1 komentář)

Nejčtenější
Reklama

Redakce
 
© 2001- ABC Systems, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. ISSN 1214-1038