Domácí dílna: Český magazín pro kutily

Podivné rostliny

Pavel Gregor, 14. února 2008

Novinka v nakladatelství Brázda: Podivné rostliny s kaudexy a pachykauly (Jan Gratias)

Kniha je určena čtenářům žijícím ve střední Evropě, pro něž jsou exotické všechny rostlinné druhy tropů a subtropů neschopné přežít naši zimu ve volné přírodě. Zabývá se skupinou rostlin se specifickými zásobními orgány, které jsou známé pod názvy kaudex a pachykaul. Oba tyto pojmy jsou podrobně vysvětleny a spolu s obecně platnými pěstitelskými postupy jsou uvedeny v úvodní části knihy. Těžištěm celé publikace jsou však botanicko-pěstitelské charakteristiky více než 250 druhů rostlin z několika desítek čeledí a rodů. Pro snadnou orientaci jsou rostliny tříděny podle jmen rodů a druhů, nikoliv podle čeledí. Převažují sukulenty, v několika případech jsou představeny druhy se zásobní hlízou nebo cibulí. Velký význam je kladen na shrnutí dosavadních pěstitelských zkušeností s pěstováním těchto opravdu podivných rostlin. Více než 130 druhů je vyobrazeno na fotografiích v barevné příloze a na perokresbách v rámci textu, podrobný rejstřík názvů zahrnuje i synonyma.

Brož., A5, 172 str., 107 bar. obr. v příloze, cena vč. DPH 195 Kč.
ISBN 80-209-0345-3, EAN 978 80 209 0345 7.

Copyright © 2001 Domácí dílna