Domácí dílna: Český magazín pro kutily

Vaňkův zahradnický rádce

-dk-, 7. července 2004

Redakce Domácí dílny pro Vás připravila zcela nový seriál Vaňkův zahradnický rádce aneb Průvodce zahradnickou a domácí zahradou. V seriálu se budete moci postupně seznámit s obsahem příručky, kterou pro své zákazníky vydal v roce 1929 komerční a bursovní rada Jindřich Vaněk. Věříme, že i přes více než sedmdesátiletý časový odstup od vydání příručky pro vás budou publikované informace přínosné.

Československé semenářské závody Jindřich Vaněk byly založeny v roce 1899 a v roce 1929 šlo o největší firmu svého druhu v ČSR. Ale to všechno už není pravda. Přejděme tedy od teorie k praxi - od zítřka se můžete těšit na rady staré více než 70 let, přesto ale stále ještě platné...


Mým váženým pánům odběratelům!

První vydání mého zahradnického rádce z roku 1912 bylo sepsáno pro tehdejší nepatrné množství milovníků květin - laiků, ve kterém bylo poukázáno na nejdůležitější druhy květin a stručně bylo popsáno jich pěstování. Láska k rostlinám však za uplynulých 17 let vzrostla tak ohromným způsobem, že mám ročně mnoho tisíc dotazů nových laiků zahrádkářů, jak se zakládá zahrada zelinářská, květinářská a jak který druh se pěstuje. Abych mohl jasně odpověděti, přepracoval jsem svého zahradnického rádce úplně a vložil do spisku všechny své 45leté zkušenosti, ve snaze dáti svým odběratelům rady opravdu odborné a vydávám je k letošnímu třicetiletému jubileu mého semenářského závodu.

Rádce tento je určen zejména majitelům venkovských zahrádek, kteří ve volné chvíli hledají tam hlavně osvěžení duševní. Tito nemohou znáti vše tak, jako vyučený zahradník a těm proto přijde má příručka zajisté nejvíce vhod a doufám, že stane se jejich denní příručkou.

Odevzdávaje toto dílo do rukou svých odběratelů, přeji všem mnoho zdaru a prosím, aby mi byly specielní zkušenosti z kteréhokoliv oboru pěstitelského, kterých bych mohl v příštím vydání použíti, laskavě sděleny, za které v zájmu pěstitelů předem vzdávám dík.

Ke konci prosím všechny své velevážené pány odběratele o zachování přízně, které závod po třicet let se těší, a zároveň o laskavé doporučení ve vážených kruzích svých známých, a konečně o další objednávky, jimž věnuji vždy pozornost tu největší.

S přátelským a srdečným pozdravem

Jindřich Vaněk,
komerční a bursovní rada.

Copyright © 2001 Domácí dílna