Domácí dílna: Český magazín pro kutily

Založení zelinářské zahrady, část X.

-dk-, 14. září 2004

Desáté pokračování série textů z Vaňkova zahradnického rádce nás seznámí s nejčastějšími škůdci a chorobami zeleniny a samozřejmě také poradí, jak se jich zbavit. Protože je seznam poměrně obsáhlý, bude tato kapitola rozdělena do dvou dílů.

Nejdůležitější škůdcové a choroby zelenin

Plž zahradní jest určitě jeden z největších škůdců zelenin, který se neomezuje snad na několik málo druhů zelenin, ale zpravidla napadá většinu zelenin a způsobuje zvláště na mladých rostlinách veliké škody. Salát, špenát, mladé košťáloviny a jiné šťavnaté zeleniny jsou mu pochoutkou. Totéž možno říci také o slimáku, který stejně jako plž vyskytuje se hlavně v zahradách, kde je více vlhka. Také za vlhkých lét hojně se vyskytují. Je o nich známo, že k ránu zalézají do skrýší, protože by jim sucho velice škodilo. Na žír vylézají večer. Hubiti nutno je co nejdůkladněji. Jednak jest dobře klásti na cesty mezi záhonky navečer po soumraku prkna, pod která se škůdci k ránu hromadně slézají a pak mohou býti sebráni a zničeni. Také doporučuje se záhonky na noc nezalévati po krajích, ale nasypávati sem kolem záhonků prach z páleného vápna, draselnou sůl nebo kainit, tedy žíraviny, které způsobují při doteku těl škůdců palčivou bolest, které se chtí zbaviti hojnějším vyměšováním ochranného slizu, což trvá-li déle škůdce tak zeslabuje, že konečně hynou. Také nalévání odkapového piva do mělkých misek a stavění na záhonky se osvědčuje. Slimáci i plži vůní piva zlákáni, slézají se k miskám a mohou býti sbíráni.

Dřepčík zelný škodí hlavně na košťálovinách, ředkvičkách, ředkvích, vodnici, tuřínu, ba i na některých květinách, jako fialách, rezedě a j. Vyskytuje se nejvíce za sucha a tepla, tehdy ve velkých množstvích a záhy zbudou z listů na napadených rostlinách pouze zahnědlá, usýchající žebra, kdežto dužnatou část listů broučci ohlodají. Pomáhá sice vydatné zalévání a kropení rostlin, protože dřepčík vodu špatně snáší, ale doporučuje se také sypati na záhony a rostliny tabákový prach, nebo postřikovati rostliny roztokem směsi, kterou si zhotovíme, když 1,5 kg mazlavého mýdla rozpustíme ve vodě a přidáme 2 kg tabákového výtažku a vše zředíme vodou na obsah 100 l. Postřikovati smí se směsí pouze za podmračna. Také směs zhotovená ze 1/4 l lysolu a 2 kg tabákového výtažku a vodou na 100 l obsahu zředěná jest dobrá pro postřikování rostlin na ochranu proti dřepčíkům. Také pouze za podmračna.

Housenky bělásků zelných vyskytují se také v některých létech na košťálovitých zeleninách. Jest dobře motýly nechati dětmi chytati do sítěk mezi záhony, jinak ale doporučuje se denně záhony zeleninové prohlížeti a listy na spodní straně přehlížeti a všechna vajíčka zde nakladená rozmačkati. Také, vylíhnou-li se již housenky a rozlezou po listech, takže bývá těžko je ještě sbírati, doporučuje se napadené rostliny (celé záhonky) posypávati Thomasovou moučkou. Také jemné postřikování listů 1/4% roztokem arsokollu se osvědčilo, neboť housenky, poživší i jen nepatrně listů roztokem zasaženého, se otravují a hynou.

Květilka zelná, asi 6 mm dlouhý hmyz, klade vajíčka na dolejší části stonku košťáloviny, nízko nad zemí. Z vajíček vylíhlé larvy zavrtávají se do stonků až do silných kořenů a vyhlodávají je, takže rostliny zhynou. Zvláště tam se vyskytuje květilka hojně, kde se zalévají zeleniny (přihnojují) zředěnou močůvkou a pod. Zápach hnojiva zláká hmyz, který pak škodí. Doporučuje se záhonky posypávati vápenným prachem a tento mělce do země zakopati. Napadené rostliny, které zpravidla žloutnou, mají se ihned vytrhati a ohněm zničiti.

Krytonosec či nosatec zelný, drobný, černý brouček, jehož samička klade vajíčka mělko pod povrch země. Vylíhlé larvy zavrtávají se do kořenů a vyžírají je, při čemž způsobují vyvinování nádorů na kořenech. Rostliny nemohou se následkem toho vyvinouti a hynou. Trpí tímto škůdcem nejen všechny košťáloviny, ale také ředkvička, ředkev, vodnice a tuřín. Napadené rostliny jest nejlépe vytrhati i s kořeny a spáliti, aby se larvy zničily. Neházejme nikdy napadených rostlin na komposty, nenechávejme na záhonech košťálů!

Můra zelná jest noční motýl, jehož samička klade vajíčka na rostliny košťálovin. Housenka za dne se skrývá buď v zemi na blízku rostliny, nebo později zalézá do vyvinující se hlávky mezi listy a tyto sežírá. Prozrazuje se vždy pouze svými výměty, ale ji samou musíme pracně vyhledávati. Housenky napadají a sežírají také salát a špenát. Obyčejně housenky vyskytují se ve dvou pokoleních za léto. Tam, kde se vyskytne, nezbývá, než housenky pilně vyhledávati. - Protože housenky na zimu zalézají do země a v ní se zakuklují, při rytí záhonů na podzim jest dobře pouštěti drůběž do zahrady, která kukly sebéře.

Tiplice zelná, hmyz, podobný velkému komáru, létá od léta do podzimu a klade vajíčka do země. Larvy napadají kořínky téměř všech zelenin. Napadené rostliny vadnou a hynou. Mají se vytrhati lopatkou ze země a larvy vyhledati a zničiti. Pomáhá dobře zakopávání vápna do země na povrch.

Muchnice zahradní jest hmyz blanokřídlý, mouše podobný, až načernalý. Larvy mohou škoditi již na mladých rostlinách v pařištích, ale také na záhonech, ožíráním kořínků. Také zde pomáhá vápnění půdy, hlavně ale doporučuje se tam, kde oba poslední škůdci se vyskytují, nehnojiti mrvou chlévskou, výkaly záchodovými a pod., protože zápach těchto hnojů hmyz láká. Namísto nich používá se hnojiv strojených (umělých - ledku, síranu amonného, draselných solí).

Moucha celerová nevyskytuje se sice hojně, ale přece může natropiti velké škody, protože larvy vyžírají hlízy celeru, takže zahnívá a hyne, obyčejně když už dospívá. Hubiti dá se tento škůdce pouze bezpečným ničením napadených celerů.

Podobně škodí moucha mrkvová, která se vyskytuje častěji a ve více generacích za rok. Také v tomto případě jest nutno napadené rostliny dobýti ze země a zničiti.

Drátovci jsou ve skutečnosti larvy známých brouků kováříků či pružníků. Larva jest žlutá až tmavější, tvrdá, proto nazvaná drátovcem. Ponejvíce napadá salátové sazenice, ač nepohrdne i kořínky jiných zelenin, zvláště karotky a mrkve. Vydatné hnojení draselnými solemi napomáhá k ničení škůdců, a tam, kde se vyskytují více, vysazuje se hojně salát na záhonky, do jehož kořínků se larvy zažírají a rostliny za dne vadnou. Vyzvedneme je a larvy zničíme. Na podzim při rytí záhonku necháme larvy i jejich kukly vyhledávati drůbeží. Také klademe mrkve do země, do kterých se larvy zavrtávají. Po několika dnech mrkve vyzvedneme a larvy zničíme.

Pokračování příště...

Zdroj: Vaněk Jindřich: Vaňkův zahradnický rádce. Praha, Čsl. semenářské závody Jindřich Vaněk 1929.

Copyright © 2001 Domácí dílna