Domácí dílna: Český magazín pro kutily

Založení trávníku

-Red-, 13. listopadu 2001

Důvodů pro založení nového trávníku bývá mnoho, může to být nechuť k velkým betonovým velkostavbám konce 20.stol., touha uniknout do klidného koutku, nebo jen to, že zelená je zdravá na oči. Aby Váš trávník sloužil k účelu, ke kterému byl určen, přečtěte si následující řádky.

Pro jaký typ trávníku se rozhodnout, záleží na tom, jak má být trávník využíván. Nejsou vhodné rychle rostoucí druhy trav, které jsou velmi náročné na údržbu (časté sekání). V obchodech najdete několik různých balení, které se od sebe většinou liší jen poměrem obsahu semen jednotlivých druhů trav. Nové směsi rostou hustě a jsou velmi odolné.

Tráva se seje na předem připravenou půdu, která by měla být nakypřená do hloubky 15cm a pohnojená. Kyselost by měla být pH=5,5-6,5, což je mírně kyselá půda. Semínka se stejnoměrně rozhazují na půdu, přičemž hustotu setby si přečtěte na obalu. Před výsevem je možné smíchat osivo s dřevěnými pilinami pro zvýšení objemu a tím i kontroly nad výsevem. Piliny udržují přirozenou vlhkost půdy, čímž příznivě ovlivňují klíčení semen i růst trávy. Po rozhození semen se ještě opatrně provede zahrabání do hloubky 0,5-1,5cm zahradními hráběmi. Nakonec celou osetou plochu uválíme zahradním válem. Během vzcházení porostu je třeba vrchní vrstvu udržovat stále vlhkou. Vytvoří-li se půdní škraloup, je nutné ho opatrně rozbít hráběmi. Poprvé sekáme zásadně srpem nebo kosou, ne rotační sekačkou.

Copyright © 2001 Domácí dílna