Domácí dílna: Český magazín pro kutily

Parketové podlahy III.

Antonín Suk, 25. března 2003

Už třetí část seriálu o parketových podlahách Vám přiblíží povrchovou úpravu starých parket.

Částečná rekonstrukce
částečnou rekonstrukci provádíme tam, kde je poškozená jen část podlahy. Musíme si však být vědomi toho, že k poškozenému místu se dostaneme vždy jen od kraje podlahy. Částečná rekonstrukce tedy připadá v úvahu u obvodů místnosti. Například tam, kde kdysi stála kamna a kde jsou proto parkety zčásti propálené. Nebo namáhaná místa u dveří a podobně. částečná rekonstrukce spočívá jen ve výměně těchto ploch. Celkově i částečně zrekonstruovaná podlaha dále vyžaduje broušení a povrchovou úpravu lakováním a tmelením, v mnohém shodnou s povrchovou úpravou starých parket.

Povrchová úprava starých parket
Staré parkety renovujeme tehdy, pokud jsou zašlé, mírně rozeschlé a poškozené, nebo u nichž vznikly nerovnosti povrchu vysycháním a namáháním. Jedná se o relativně jednoduchý, rychlý a velice efektivní technologický proces, na jehož počátku je nevábná a zašlá parketová podlaha a na jeho konci, po několika hodinách práce, zářivá chlouba našeho bytu. Dostupnost potřebných strojů v půjčovnách nářadí, stejně jako dostupnost zvolených laků, dává možnost realizovat tento "zázrak" každému zručnějšímu kutilovi. Ale i ten by měl zvážit rizika, která tím podstupuje. Jednak při broušení, kdy malá nepozornost při ovládání brousicího stroje může způsobit, že v místě změny směru se parkety poškodí probroušením natolik, že budou vyžadovat výměnu. Nebo v lepším případě dojde k nerovnosti podlahy.
Stejně tak lakování a tmelení, které je pro zručné řemeslníky hračkou, může skončit poměrně značnou finanční ztrátou za nové laky a zbytečnou námahou vynaloženou při novém broušení. Přitom rozdíl mezi finanční částkou vydanou za materiál při amatérském lakování a částkou zaplacenou profesionálům je velice malý a oproti možnému riziku zanedbatelný. Před úpravou staré parketové podlahy odstraníme boční lišty, prahy a samozřejmě všechny nečistoty z jejího povrchu. Teprve poté přistoupíme k následujícímu postupu.

Broušení

K broušení použijeme speciální rotační válcovou brusku, jejíž válec má horizontální osu a brusné papíry zrnitosti 24, 36, 60 a 120, které pomocí upínacího zařízení připevňujeme na válec. Posun brusky musí být rovnoměrný, při změně směru je nezbytné válec nadzvednout. Páka k tomuto úkonu je umístěna na vodicích řídítkách. Jak již bylo řečeno, pokud tento úkon opomeneme nebo nezvládneme, nenávratně povrch podlahy poškodíme vybroušením prohlubně v místě změny směru. Hrubé broušení opakujeme tak dlouho, dokud neodstraníme zašlou špínu. K obroušení krajů, kam nedosáhne válec brusky, a na místa pod radiátory apod. použijeme malou ruční brusku. Bývá vybavena i vyměnitelným prodlouženým ramenem.

Jemné broušení
Po dokončení hrubého broušení a odstranění pilin následuje broušení jemné. Provádí se speciálními ocelovými "síty" upnutými k brusce s vertikální osou rotace. Brusné síto se umístí pod plstěnou podložku a nijak se neupevňuje. Broušením se vytvoří hladká lícová plocha parket, která po přelakování vytvoří dokonalou rovinu.

Copyright © 2001 Domácí dílna