Domácí dílna: Český magazín pro kutily

Parketové podlahy I.

Antonín Suk, 29. ledna 2003

Návrat parketových podlah není dán jen tím, že dřevo jako přírodní materiál je nám lidem nejbližší. Hlavní roli sehrávají především nové technologie uplatňované nejen při pokládání nových podlah, ale především při rekonstrukcích a údržbě starých a zašlých parket. A spolu s nimi samozřejmě i zcela nové materiály, které jsou při renovaci používány.

Jestliže se dnes rozhodneme při stavbě bytu pro parketové podlahy, můžeme si být jisti, že budou úplně jiné než ty, na které jsme byli zvyklí a které většinou zůstávaly pod nábytkem a pod koberci. Stejně tak není v současné době problémem "udělat" z těch starých a zašlých, mnohdy i poničených parket podlahy, které se stanou chloubou našeho bytu a ani ve snu nás nenapadne ukrývat je pod koberce. Jsme-li obzvláště zruční, zvládneme to sami. A jak na to? Nejdříve je třeba se rozhodnout, zda staré parketové podlahy pro svou regeneraci vyžadují jen broušení a povrchovou úpravu, nebo celkovou rekonstrukci.

Rekonstrukce
Pro rekonstrukci se rozhodneme tehdy, jsou-li parkety příliš poničené, uvolněné, nebo mají-li po seschnutí mezi sebou neúnosně velké spáry. Můžeme renovovat buď celou podlahu nebo jen zvláště namáhaná místa (u vchodových dveří, před dveřmi na balkon či lodžii nebo terasu).

Celková rekonstrukce
Tato rekonstrukce představuje úplné rozebrání staré podlahy a položení nové. Můžeme se rozhodnout mezi dvěma základními typy. Prvním je takzvaný "stromeček" nebo též "rybina". Při vazbě typu “stromeček” začínáme pokládkou jedné podélné řady tvaru “V” ve vzdálenosti přibližně jedné poloviny délky parkety od stěny.

Parkety jsou kladeny ve tvaru písmene "V". Druhým typem je tak-zvaná "vazba". Parkety klademe v podélných pásech, jejichž úhel vůči stěnám vybereme libovolně. Obvykle se volí 90 nebo 45 stupňů. Vazba dále může být pravidelná - parkety pokládáme tak, že na sebe navazují vždy v polovině parket sousedních, nebo nepravidelná - parkety na sebe navazují v libovolně zvolených vzdálenostech.


Při rekonstrukci musíme počítat s tím, že na nové položení podlahy budeme potřebovat cca o 20 % nových parket více na kompenzaci spár vzniklých seschnutím a na prořez a také další množství potřebné k případnému nahrazení příliš poškozených a nepoužitelných parket, které budeme muset vyřadit.
Vybereme samozřejmě parkety, které mají nejen stejný rozměr jako parkety staré, ale i totožný druh a barvu dřeva. Nejčastěji se na výrobu parket používá dřevo dubové, bukové a jasanové. Můžeme případně využít i staré zachovalejší parkety.

Dále budeme potřebovat parketový tmel (lepidlo). O sortimentu tmelů, stejně jako o způsobu jejich použití nám podají informace jejich prodejci. K nanášení tmelu použijeme zubovou stěrku.

Copyright © 2001 Domácí dílna