Domácí dílna: Český magazín pro kutily

Přírodní čištění a využívání vody v rodinných domech a rekreačních objektech

-Red-, 31. července 2008

Přírodní čistírny odpadních vod a využívání srážkových vod si získávají stále větší zájem nejen odborné, ale i laické veřejnosti. Takový způsob řešení vodního hospodářství je výhodný zejména pro samostatně stojící rodinné domy a rekreační zařízení bez možnosti napojení na inženýrské sítě. Předkládaná publikace představuje možnosti komplexního řešení vodního hospodářství obytných objektů, a vyplňuje tak informační mezeru v řešení této problematiky.

Název: Přírodní čištění a využívání vody v rodinných domech a rekreačních objektech
Autor: Jan Šálek, Zdeňka Žáková, Petr Hrnčíř
124 stran, barevná příloha
148 x 210 mm, brožovaná
Cena: 145 Kč , po slevě 131 Kč
Edice: 21. století
Rok vydání: 2008
ISBN: 978-80-7366-125-0

Kniha se zaměřuje především na ekologické, přírodě blízké způsoby čištění, úpravy a využití srážkových a odpadních vod. Obsahuje doporučení pro ekologické způsoby nakládání s bioodpady, objasňuje přínos odvodňovacího účinku vegetace v odpadovém hospodářství. Autoři vycházejí z dlouholetých zkušeností a praktických znalostí s provozem jednotlivých zařízení u nás i v zahraničí. Řada poznatků je výsledkem výzkumných prací, mnohá řešení jsou originální, přizpůsobená podmínkám České republiky. Text provází fotografie příkladů úspěšných realizací v ČR a okolních státech.

V knize dále najdete:
 druhy vod a stanovení potřeby vody
 vegetační kořenové čistírny, akvakultury, bionádrže
 závlahu čištěnou a hygienizovanou odpadní vodou
 vliv na životní prostředí
 doporučení pro stavbu, provoz a údržbu zařízení

Více informací: http://www.erag.cz/era/kniha.asp?NEW_ID=193

Copyright © 2001 Domácí dílna