Domácí dílna: Český magazín pro kutily

Renovace dřezových baterií

Miroslav Loup, 5. prosince 2003

Když budeme chvíli přemýšlet, která část vodovodních baterií v domácnostech je nejvyužívanější, pravděpodobně se všichni shodneme na tom, že právě v kuchyňském dřezu. Pro představu si můžeme jednou spočítat, kolikrát pomocí baterie vodu pouštíme či zastavujeme.

Dřezové baterie se velmi rychle opotřebovávají bez rozdílu výrobního materiálu. Ať už to jsou moderní jednopákové směšovací baterie nebo klasické kohoutky. Důsledkem častého používání je, že těsnění vypovídá svou službu a s pohyblivými díly lze díky nánosům usazenin jen velmi těžko pohybovat. Není tedy snazší pomoci, než příčinu řádné nefunkčnosti odstranit. Kohoutkové baterie jsou na opravu jednodušší. Vlastní kohoutek vyčistíme, vyměníme těsnění a k lepší funkčnosti jednotlivé díly před opětovným sestrojením promažeme.

Jednopákové baterie fungují pomocí regulačního a směšovacího zařízení, které mění množství a teplotu vody podle toho, do jaké pozice páku umístíme. Vlastní ventil pracuje na principu keramického těsnícího kroužku a tudíž nevyžaduje žádnou opravu. V tomto případě se ale vyskytuje jiný problém, jímž je tvrdá voda. Vznikají tak usazeniny, a proto se po zanesení doporučuje vyměnit celý ventil. Problém může nastat při koupi, protože jednopákové baterie nemají normovaně stejný tvar, díky čemuž může dojít k záměně. Je tedy dobré inkriminovaný ventil vzít na nákup s sebou. Rovněž je vhodné koupit speciální přípravek určený pro mazání kohoutků.

U obyčejných horních částí kohoutku můžeme poškozená těsnění, která mají těsnit vlastní tělo ventilu, snadno vyměnit. Jelikož finanční zatížení těsnění není velké, je lepší zakoupit celou sadu, z níž vybereme správnou velikost požadovaného těsnění. A pokud budeme mít celou baterii rozdělanou, je ji vhodné promazat, abychom po opakovaném sestrojení byli s "novou" funkčností spokojeni.
Před vlastním zahájením práce je dobré se ubezpečit, zdali máme bezpečně uzavřený hlavní ventil, jelikož následná potopa by nemusela působit dvakrát dobrým dojmem. Postup při demontáži a následném seskupování je rozdílný podle jednotlivých typů baterií, ale je dobré dbát na to, kterou součást jsme rozdělali jako první, kterou druhou a tak dále.

Při renovaci jednopákových baterií po odstranění povrchového krytu vyjmeme regulační zařízení z těla armatury. V některý případech bude nutné použít menší násilí díky usazeninám vodního kamene. Vlastní otáčivé rameno vysuneme z těla armatury. Kovové části celé baterie zbavíme rzi, vodního kamene či jiných nečistot a natřeme speciální pastou na mazání kohoutků. Po následné "operaci" do těla armatury vložíme novou regulační jednotku a celou baterii sestavíme do původního stavu. Pro rozetření maziva je dobré chvíli celou baterií pohybovat, aby se pojiva pasta dostala do všech koutků.
Renovace klasických kohoutkových baterií je mnohem jednodušší. Kohoutky teplé a studené vody jsou na baterii pouze nasunuté a přichycené středovým šroubkem. Není nic snazšího, než šroubek oddělat, vyměnit nové keramické těsnění a zpětně kohoutky sestavit.

Copyright © 2001 Domácí dílna