Domácí dílna: Český magazín pro kutily

Ako nájsť stred kruhu?

Jim, 20. května 2002

Tento problém sa môže vyskytnúť hlavne pri sústružení. Potrebujeme upnúť do sústruhu drevený valec, alebo už vysústružený a opracovaný kus znova upnúť na ďalšie sústruženie. Riešenie je veľmi jednoduché!

Najprv si pravouhlým pravítkom alebo uholníkom vyznačíme úsečku AB. Bod A musí ležať presne na obvode kruhu.


Potom si vyznačíme úsečku BC

Vyznačíme si úsečku CD.

Spojíme prepony vyznačeného štvorca alebo obdĺžnika AC a BD. Priesečník prepôn tvorí stred kruhu a ak sme pracovali presne, môžeme materiál upnúť do sústruhu.

Copyright © 2001 Domácí dílna