Domácí dílna: Český magazín pro kutily

Dakon, Junkers a Buderus pod střechou Bosch Termotechnika

-Red-, 24. dubna 2008

Společnost Bosch Termotechnika bude na českém trhu nabízet kotle značky Dakon, Junkers a Buderus. Došlo tak ke sjednocení tuzemských výrobců a prodejců kotlů.

Firma předpokládá, že tímto krokem podstatně zvýší své tržby. „Všechny uvedené značky zůstanou zachovány,“řekl na Stavebních veletrzích generální ředitel Bosch Termotechnika Peter Bredfeld.

Dakon na letošním veletrhu mimo jiné představuje pyrolytické kotle na ekologické vytápění suchým dřevem. Řada obyvatel se totiž od vytápění zemním plynem vrací k pevným palivům a hledá další alternativní zdroje tepla. Ukazuje se, že nejúspornější variantou při volbě vhodného způsobu topení je pyrolýza - zplyňování dřeva, kterou využívají také kotle Dakon Damat Pyro G a KP Pyro pro dokonalé spalování dřevní hmoty a pelet.

Kotle jsou konstruovány pro spalování dřevěných polen o délce 280 – 680 mm podle daného typu kotle a do maximální vlhkosti dřeva 20 procent. K topení lze použít také dřevěných štěpů a dřevěných briket, ale pouze v kombinaci s kusovým dřevem. Spalování dřeva zplyňováním zaručuje ekonomický a ekologický provoz, dosáhne se vyšší účinnosti vytápění, při kterém vzniká minimum popela.

Pyro G je určen k vytápění rodinných domů, provozoven a podobných objektů. Jde o úsporné a ekologické vytápění, navíc domácnosti mají možnost při jejich instalaci žádat Státní fond životního prostředí o finanční podporu v rámci programu výměny starých kotlů za moderní vytápění obnovitelnými zdroji. SFŽP přijímá žádosti do 31. prosince 2008.

Junkers letos představuje novou generaci kotlů Cerapur. Jde o plynové závěsné kondenzační kotle. Zajímavý je především nový program regulátorů a patentovaná solární optimalizace "Solar inside". Tím firma Junkers jako systémový dodavatel zdůrazňuje svoji kompetenci v oblasti kondenzační techniky se solární přípravou teplé vody a podporou vytápění. Se svým moderním designem působí kotel stejně dobře ve sklepní dílně, v kuchyni nebo koupelně.

Designu kotlů byla přizpůsobena rovněž nová série nepřímo ohřívaných zásobníků Junkers – po jejich instalaci tvoří kotel a zásobník jeden kompaktní celek.

Nový CerapurComfort je jedním z nejtišších přístrojů na trhu. Díky nové logice čerpadla pracují kotle velmi úsporně. Umožňuje to elektronická jednotka Bosch Heatronic 3.generace, která optimálně řídí cirkulační čerpadlo v kombinaci s regulací pracující na základě venkovní teploty. Cirkulační čerpadlo pro vytápění běží jen v případě skutečné potřeby.

Značka Buderus představuje v Brně sluneční kolektory, které jsou výkonem a montážně nenáročné. Vzhledem k rostoucím cenám fosilních paliv zažívají solární zařízení konjunkturu.

Sluneční kolektory Buderus dosahují špičkových parametrů. Například vysoce výkonný kolektor Logasol SKS 4.0 byl vyvinut pro současný ohřev teplé vody a podporu vytápění.

Copyright © 2001 Domácí dílna