Domácí dílna: Český magazín pro kutily

Zateplování domu - I.

Tomáš Brož, 8. října 2002

Úspory tepelné energie, to je otázka, kterou se zabývá téměř každý majitel domu. Je to přirozené, neboť jejich klesající tendence se dá jen těžko předpokládat. Jednou z cest, jak ušetřit podstatnou část výdajů na vytápění, je zvýšení isolačních vlastností obvodových stěn. Vzhledem k tomu, že mezi veřejností koluje řada mnohdy protichůdných názorů, rád bych v sérii článků usnadnil čtenářům volbu vhodného způsobu zateplení.

Proč zateplovat dům
Odpověď se zdá být jednoduchá, přeci proto, abychom ušetřili za teplo, a samozřejmě je i správná. Není to ale to jediné, co se vhodně voleným zateplením může řešit. Pomocí zateplovacího systému lze někdy vyřešit i problém vlhkých skvrn na stěnách, a to tehdy, je-li vlhkost způsobena srážením vodních par (např. z vaření apod.) na studených obvodových zdech. Zateplení pomůže přerušit tepelné mosty v obvodové konstrukci - např. promrzání stěny přes železobetonový překlad. Zároveň zde musím upozornit, že vlhkost vzlínající z podloží zateplení vyřešit nemůže. Zateplení podstatně omezuje tepelné namáhání konstrukce. U rodinných domků to patrně nebude příliš velký problém, u panelových domů je to vlastnost důležitá. U betonových staveb je důležité i omezení degradace betonu vlivem škodlivin z ovzduší. A podobných vlivů by se jistě našla celá řada.I takto může vypadat zateplený dům.
Jak zateplovat dům
První, a možná i nejdůležitější rada zní: s rozmyslem. Navrhování a montáž zateplovacího systému není záležitost triviální. Pokud je to jenom trochu možné, měli bychom zahájit konzultací s odborníkem, který nám řekne jakým způsobem a v jaké skladbě zateplení provést. Je totiž třeba vyhovět dvěma požadavkům, a sice požadavku na tepelný odpor (to je zřejmé na první pohled), ale i požadavku na bilanci vodních par. To je skutečnost, která se velice často opomíjí.
Ve stručnosti nám tento údaj řekne, kolik se v konstrukci vodních par srazí, a kolik se naopak v teplejším období vypaří. I když nám odborník na místě "vysype z rukávu" návrh skladby systému, je to proto, že má zkušenosti z předchozích podobných staveb. Jeho návrh je však v počátku podpořen tepelně technickým výpočtem konstrukce. To nám zaručí, že vložené investice se nám vyplatí a zateplovací systém bude po řadu let fungovat bez podstatných závad.

Jaký zateplovací systém zvolit
Jako u všeho, i u zateplovacích systémů platí, že levné dokáže být nakonec velice drahé. Proto bychom se neměli ptát jenom na cenu systému (i když je samozřejmě důležitá), ale i na trvanlivost, tradici a renomé značky atd. Firma Caparol vyrábí a vyvíjí kontaktní zateplovací systémy z polystyrenu (O kontaktních systémech bude především jednáno. Není to jediný způsob zateplení domu, ale je nejužívanější, a popis dalších systémů přesahuje možnosti těchto článků.) 45 let. To je samozřejmě zkušenost, která je na kvalitě systémů znát. Samozřejmostí by měla být certifikace zateplovacího systému, tedy ne jednotlivých částí, ale systému jako celku, neboť jenom to vám zaručí vzájemnou snášenlivost a vyváženost celého systému.

Tloušťka a druh isolantu
Ohledně tloušťky isolantu lze mnohdy zaslechnout názory "čtyři centimetry musí stačit". Mnohdy to pravda je, ne vždy, to je třeba doplnit již zmíněným výpočtem bilance vodních par. Mějme však na paměti, že zvýšením tloušťky isolantu se nám cena celého díla prodraží právě jenom o ten isolant, který nebývá nejdražší částí. Ostatní části, tedy lepidla, výztužové tkaniny, omítky, stejně jako práci či lešení jsou stejně drahé. Pokud tedy použijeme isolant v síle 8 cm, což považuji za rozumné minimum, máme zateplení s prakticky dvojnásobnou účinností, ovšem za cenu vyšší maximálně o 5 - 10%, podle toho, jaký systém jsme zvolili. To už je argument, který stojí za zvážení. Na druhou stranu bychom však neměli zanedbávat estetickou stránku věci. Příliš utopená okna nepůsobí dobrým dojmem.

Zateplení nemusí negativně ovlivnit celkový vzhled stavby.

Pokud jde o rozhodnutí zda polystyren či minerální vlnu, záleží většinou spíše na názoru investora. Na většinu domů lze polystyren použít, minerální vlna je na druhé straně prodyšnější materiál.

V dalším článku si přečteme o přípravě k montáži zateplovacího systému, jeho založení a lepení isolačních desek.

Copyright © 2001 Domácí dílna