Domácí dílna: Český magazín pro kutily

Pěstování jednotlivých druhů zelenin: Celer

David Kozák, 11. listopadu 2004

Dalším druhem zeleniny, který si v seriálu textů z knihy Jindřicha Vaňka představíme blíže, je Celer.

Celer či miřík. Celer hliznatý jest jednou z nejpopulárnějších zelenin pěstovaných jako zelenina polévková, ale i na saláty. Jest ho více odrůd, které se vzrůstem i velikostí a jemností dužiny od sebe liší. Jest to jedna z kořenových zelenin, které snášejí i čerstvé pohnojení - s podmínkou ovšem, že bude vydatně zalévaný, na což vůbec celer má-li býti velký a jemný, činí nároky. Čím bělejší dužnina, tím je celer cennější a dociluje se tohoto zvláště přihnojováním draselnými solemi (40% draselnou solí, kainitem, i odpadovou solí kuchyňskou). Celer tedy vyžaduje půdu tučnou, dobře a hluboce zpracovanou a hlavně vydatnou zálivku po celé léto. Ovšem že vydaří se dle našeho přání krásný pouze tehdy, když vysazujeme sazenice již náležitě vyspělé, silné. Semeno proto vyséváme již záhy, v únoru, třeba do misek nebo bedniček za okno v kuchyni postavených. Pak ale je nutností přepichovati - toto vyžaduje celer bezpodmíněčně. Slabé sazeničky ani při největší péči nedají uspokojivý výsledek.

Výsadba sazenic nemá v žádném případě býti prováděna záhy, snad na začátku května, kdy často panuje ještě chladno, ba dostavují se ještě noční mrazíky. Citelnější nachlazení rostlin má za následek vybíhání do květu. Chybuje se také v tom, že celer vysazuje se hluboko a hustě. Pak také se nikdy řádně nevyvine. Celer smí se vysazovati pouze tak, aby kořínky byly v zemi ukryté, kořenový krček a nať musí vyčnívati nad povrch země. A vysazovati se má (erfurtský) na 40, (pražský) na 50 cm od sebe. Obyčejně vysazujeme jej na záhony mezi salát, který do června sklízíme a kdy teprve celer začíná se rychleji vyvinovati.

Zvyk odlamovati u celeru nať, v domněnce, že pak narostou hlízy větší, jest nesprávný. Snad jen spodní, žloutnoucí nať může se mu odebrati, ale svěže zelená napomáhá k vyživování hlízy a odtrháváme-li ji, musí rostlina zeslábnouti a hlíza se pak nevyvine. Sklizeň celeru může býti provedena poměrně pozdě - celer narůstá nejvíce v září a snese dobře i podzimní chladno, které přispívá k vyzrání hlíz. Ovšem že i citelnější mrazíky mohly by mu uškoditi a blíží-li se, celer urychleně sklidíme, očistíme a uložíme do vlhkého písku ve sklepě. Při sklizni jest dbáti toho, aby hlízy nebyly poraněny, také při čištění hlíz dlužno dbáti opatrnosti. Po celou dobu zimní dopřávejme celeru přiměřené vláhy.

Copyright © 2001 Domácí dílna