Domácí dílna: Český magazín pro kutily

Skleník doma I.

Pavla Fridrichová, 14. února 2003

Když venku za okny sněží nebo je prostě jen zima, vše je šedivé a bezbarvé, je příjemný každý pohled na pěknou rostlinu. Snahou našeho mini seriálu je představit vám některé typy skleníků, které vaši zimu zpestří a ozvláštní. Tím prvním typem je zimní zahrada a zasklená veranda.

Zimní zahrada není mezi pěstitelskými nadšenci žádnou novotou. Je totiž přímo ideální pro uchování pestrých a tvarově zajímavých rostlin z letních měsíců pro zimní dny. Dříve byly zimní zahrady velmi nákladné a dovolit si je mohl jen málokdo. Nyní mají cestu k zimní zahradě otevřenou všichni pěstitelé.

Dnes se totiž pod tímto pojmem skrývá malý, našim poměrům přizpůsobený skleník, který je vhodně začleněný do obývacích prostor. Rostliny tu jsou účelně rozmístěné a pro potěšení z pohledu se zde zřizuje také sedací kout. Ze zkušeností mnoha „zimních zahrádkářů“ se k těmto účelům hodí spíše prostor se čtvercovým půdorysem, nikoli úzká obdélníková místnost. Pokud je zimní zahrada oddělena od obytných prostor jen dveřmi, je třeba přihlédnout k vhodnému materiálu podlahy. Velmi dobře působí přírodní kameny, ale i různé umělé kamenné desky. Je hlavně důležité, aby desky měly řádné podloží a aby byly vyspárovány cementovou maltou.

Rostliny pak mohou být v zimní zahradě umístěny různým způsobem. Opravdu hezký je například vyvýšený záhon vyzděný z přírodních kamenů. Ten pak může být osázen přímo nebo lze květináče postavit na štěrkovou náplň. K doplnění se použijí závěsné police a visuté nádoby. Při volbě vhodných rostlin, které chcete pěstovat, je důležité respektovat klimatické podmínky a rozhodnout se důmyslně tak, aby po celý rok ve vaší zahradě stále něco kvetlo. Pokud máte při budování zahrady dostatek místa, je velmi pěkné vybudovat zde malou vodní nádrž. Ta může být třeba zabudována do zdiva vyvýšeného záhonu. Vodu v nádrži udržíte jednoduše čistou díky stálému přítoku přes čerpadlo a filtračnímu zařízení. Pohled na kvetoucí vodní rostliny, které vytvářejí na vodní ploše barevnou mozaiku je úchvatný.

Ačkoli zimní zahrada má ve svém názvu slůvko zimní, je nutné ji vytápět. Nejúčelnější je samostatné teplovodní vytápění nebo napojení na systém vytápění obytného domu. Na závěr malá rada. Musíte si uvědomit, že zimní zahrada je i dnes nákladnou záležitostí. Mnozí pěstitelé a milovníci květin se proto spokojí se zasklenou verandou, kde umístí a ošetřují část pokojových rostlin, přičemž veranda tak neztratí svůj obytný charakter. Taková zasklená veranda poskytuje mnoho prostoru pro pokusy, právě díky příhodným světelným podmínkám, na druhou stranu jste omezeni použitím květináčů, osázených mís nebo květinových truhlíků. I zde je však možné předpěstovat v truhlících či květináčích část sadby pro zahradu.

Copyright © 2001 Domácí dílna