Domácí dílna: Český magazín pro kutily

Plot je vizitkou každé stavby I.

Miroslav Loup, 14. dubna 2003

Dříve než se rozhodneme pro způsob ohraničení svého pozemku, měli bychom vzít v úvahu několik základních hledisek. Předně si je třeba uvědomit, že plot neslouží jen k přenesenému ohraničení pozemku, ale má i řadu dalších funkcí. Je to jak ochrana před nežádoucí návštěvou lidskou i zvířecí, tak neopomenutelný architektonický prvek, který může vhodně dotvořit celkový dojem ze stavby rodinného domu nebo rekreačního objektu.

Naopak nevhodně zvolené oplocení, například příliš masivní nebo přezdobený plot, může celkový dojem hodně pokazit. I zde platí pravidlo, že ne vždy více znamená lépe. Když někdo staví dům, tak si nejprve pozemek oplotí a následně se pustí do stavby nebo naopak. Každý stavitel řeší dilema, zda-li svůj pozemek oddělit plotem či zdí a hlavně jak druh, většinou plotu, zvolit. Pokud leží náš pozemek u rušné komunikace a máme v zásobě větší obnos finančních prostředků, je problém vyřešen – postavíme zeď. I v tomto případě je nutné postupovat obezřetně, abychom její stavbou ucelený pohled na stavbu nepokazili. Ve všech ostatních případech plní všechny požadované funkce plot. Stejné dilema, ba větší, je při řešení umístění správného plotu, aby přirozeně kontrastoval se stavbou. Možnosti výběru jsou nepřeberné. Od prostého „plaňkového plotu“ přes drátěné pletivo až po nejrůznější dřevěné, kovové i betonové dílce. Před vlastní realizací plotu bychom si měli důkladně promyslet jeho funkčnost. Zda-li budeme před ním chtít vysázet živý plot, zda-li má pouze území opticky rozdělovat či chránit soukromí jeho obyvatel a mnoho dalších. Nejvýhodnějším způsobem je uskutečnit v jeden krásný den procházku po okolí na nabrat inspiraci v okolních plotech.

Asi nejjednodušším a nejrychlejším způsobem jakým je možné ohraničit pozemek, je drátěný plot. Má především účelovou funkci a není příliš nákladný. Jeho předností je , že nestíní vegetaci za ním a v případě, že zvolíme pletivo z pozinkovaného drátu potaženého vhodně barevným plastem, je i estetický a nevyžaduje žádnou složitou údržbu. Napíná se mezi kovové nebo dřevěné sloupky pomocí vypínacího drátu, který se v koncových sloupcích stáhne napínacím šroubem. Sloupky bývají standardně v rozteči 180 centimetrů.

Pokud ke stavbě použijeme dřevěné sloupky, máme na výběr ze dvou možností. Je-li půda na hranici našeho pozemku dostatečně pevná, stačí sloupek opatřit vespodu kovovým bodcem. V opačném případě je nutné osadit jej do betonové patky. Pro správnou funkčnost plotu se doporučuje, aby sloupek byl v zemi asi jednou třetinou nadzemní výšky. Při použití kovových sloupků se postup stavby nemění, pouze v případě pevného podloží opatříme spodní třetinu sloupku vhodným antikorozním nátěrem.

Copyright © 2001 Domácí dílna