Domácí dílna: Český magazín pro kutily

Stavba kamenného krbu IV. - 2. etapa

Antonín Suk, 1. ledna 2003

V této fázi se dokončí stavba kamenné části krbu a usadí se krbová vložka.

Jednotlivé vrstvy musíme stavět se stálou pečlivostí a přesností. Může se nám stát, že některý díl nesedí přesně, a je třeba s ním pohnout, a tím odtrhnout zasychající lepidlo. Také může být některý díl posunut díky naší neopatrnosti tím, že o něj prostě nechtěně zavadíme a lepidlo se také uvolní. V těchto případech musíme díl vyjmout, všechna místa spojů očistit od starého lepidla a použít na přilepení lepidlo nové s odpovídající viskozitou. Nikdy se nesnažíme použít lepidlo původní. Díl by se nepřilepil a zůstal by uvolněný. K uvolnění může dojít například při usazování krbové vložky pro její rozměrnost a váhu. Proto před její instalací demontujeme dvířka a všechny vyjímatelné části. Usazujeme ji v optimální fázi stavby, tj. před montáží konzol a římsy. Mezi vložkou a kamennými stěnami musí zůstat mezera cca 3 mm široká. Vložka také vyžaduje dokonalé vyvážení.

Teprve po instalaci krbové vložky připevníme konzoly a římsu krbu. V konzolách jsou připravené odpovídající zářezy pro zasunutí horního cihlového překladu, které odpovídají jeho rozměrům. Římsa je tedy zasunuta do připravených zářezů. Je to jediné místo, kde nepoužíváme lepidlo. Vzhledem k rozměrům a tepelnému namáhaní materiálu by zde mohlo, díky použití lepidla, dojít při provozu krbu k prasknutí. Nepoužití lepidla v tomto spoji nikterak nenaruší stabilitu a pevnost krbu. Konzola bude dostatečně upevněna působením váhy římsy. Styk mezi horním překladem a konzolou se nikdy nespáruje. Tento prostor se může vyplnit pouze transparentním silikonem. Na konzoly a bočnice se nanese lepidlo pro nalepení pískovcové římsy. Případné nerovnosti se dilatují podložkami.

Pískovcová římsa se skládá ze tří částí. Pokud má přední část římsy díky těžišti snahu přepadávat, je nutné díly sčepovat. Po usazení pískovcové římsy a jejím nalepení se rozměří odkladová plocha a umístění vrchní sádrokartonové nástavby. Jednotlivé díly se pomocí špachtle nebo igelitového sáčku vyspárují spárovací hmotou na přírodní kámen. Spárovací hmota se okamžitě po nanesení vymývá čistou vodou stejným způsobem jako vytlačené lepidlo.


Dále v této etapě stavby zbavíme krb všech nečistot a vyspárujeme jej. Při spárování dbáme rovněž na to, abychom důkladně odstranili všechnu přebytečnou hmotu. Nakonec krb napustíme speciálním impregnačním nátěrem. Tím je dokončena stavba celé kamenné části krbu a krbová vložka je připravena na připojení do komínového průduchu.

Copyright © 2001 Domácí dílna