Domácí dílna: Český magazín pro kutily

Montáž širokopásmové antény

Petr Kosík, 19. listopadu 2001

Pokud Vám už vaše stará anténa nevyhovuje, zkuste si namontovat novou. Třeba širokopásmovou. Díky novým technologiím vám dnešní typy antén nabídnou více možností k vaší spokojenosti.

Širokopásmová anténa typu "velké síto" se používá především k příjmu programů v UHF pásmu (kanály 21 - 69) . V posledních letech se však její využití rozšířilo pro příjem TV programů ve všech pásmech. Bylo to umožněno především použitím speciálních symetrizačních členů v anténě změnou tvaru dipólu a použitím zesilovačů, které jsou schopny obsáhnout všechna pásma (1.pásmo, 3. pásmo a již zmiňované pásmo UHF).

Anténa samotná má zisk asi 8 - 12 dB v pásmu UHF. Použitím vestavěného zesilovače se její celkový zisk zvětšuje až na 40 dB.

Při použití antény do míst, kde je signál z jednoho nebo několika vysílačů v různých pásmech přibližně stejně silný, je důležité, aby signál přicházel z jednoho směru, nebo z několika směrů pod úhlem maximálně 90 stupňů. Výjimkou je oboustranný příjem programů, v tom případě je nutné odmontovat zadní odrazovou stěnu antény, ale i takhle se dá anténa využít! Používá se v rodinných domech, na balkónech panelových domů i na chatách.

Anténa se zesilovačem má ve svém příslušenství napájecí zdroj 12 V. Ten je možné zapojit do zásuvky blízko televizoru.

Před jejím zakoupením a použitím doporučujeme konzultaci s odbornou firmou nejlépe v místě příjmu, nebo v nejbližší oblasti příjmu. Příjmové podmínky se totiž mohou měnit nejen podle kilometrů, ale i metrů umístění antény. Při nákupu antény doporučujeme využít firmu, která vám takovou anténu zapůjčí proti záloze na vyzkoušení.

Anténa by teoreticky mohla pracovat i pod střechou. Na výsledném obraze se však mohou v tomto případě nepříjemně projevit odrazy (tzv. duchy). Vždy je lepší ji umístit na stožárek na střechu, nebo do místa kde je obraz nejkvalitnější. Nejvyšší místo není vždy nejlepší. Při instalaci je zapotřebí vyzkoušet více možností umístění antény. Anténa, která má v sobě vestavěný zesilovač, se umístí do pravděpodobného místa příjmu.

Podle návodu zapojíme koaxiální kabel mezi anténu a napájecí zdroj, který má na svém konci konektor do televize. Použijeme koaxiální kabel kratší délky, napájecí zdroj k anténě a nejlépe přenosný televizor, který umístíme do blízkosti antény tak, abychom dobře viděli na obraz. Nastavování antény provádíme v šeru, nebo večer, abychom dobře viděli obraz na televizoru.

Na televizoru naladíme přibližně programy, které chceme přijímat a jejich přepínáním, otáčením antény a opětným kontrolováním kvality obrazu se snažíme dosáhnout co nejlepších výsledků. Pokud uspějeme a programy jsou v dostatečné kvalitě, anténu do tohoto místa přiděláme napevno. Na stožárek, na pomocné ráhno, podle potřeby. Koaxiální kabel nainstalujeme potom znovu podle potřeby až do místa umístění televizoru.

Při montáži se mohou vyskytnout další problémy, programy z různých směrů, různá kvalita jednotlivých programů a další... V těchto případech, pokud vám příjem nevyhovuje, nebo se vám nezdařilo jak jste si představovali, obraťte se na odborné firmy, které vám s nákupem antén, s jejích umístěním, s instalací i montáží poradí, nebo zprostředkují odbornou montáž pomocí svých, nebo externích montážních firem ve vaši oblasti. Problematika televizního příjmu je velmi obsáhlá a překračuje rámec našich článků.

Copyright © 2001 Domácí dílna