Domácí dílna: Český magazín pro kutily

Trápí Vás opadaná omítka?

Miroslav Loup, 11. ledna 2003

I přesto, že letní povodně jsou již relativně zapomenuté a mediální cirkus kolem nich také utichl, je voda pořád nejen naším dobrým sluhou, ale také zlým pánem. Své by mohli hodiny povídat ti, které velká voda letos v srpnu zasáhla.

V menším měřítku a s delším časovým horizontem však voda ničí domy nás všech, aniž bychom si to uvědomovali. Každý dům je totiž opatřen okapy, které mají při deštích sbírat vodu a odvádět ji do kanalizace. Velmi důležitou roli hraje totiž při této relativně jednoduché funkčnosti správné posazení okapových rour. Mnohokrát se již stalo, že majitel domu musel znovu a znovu sušit venkovní stěnu a pak v pravidelných intervalech tří let provádět nanášení nové fasády. Obzvlášť při velkém dešti bývají fasády domů ve stejném místě navlhlé, jako by po nich stékala voda.

Samozřejmě, že vlhnutí zdí nemá vždy na svědomí okap. Ale špatně posazený žlab vzhledem k rovině a stěně domu je jednou z nejčastějších příčin. Okapové roury totiž mohou být chybně usazené v rovině jako celek, a tak následně při naplnění celého žlabu dochází k přetékání vody přes zadní stranu na stěnu domu.
Na správné a užitečné usazení okapových žlabů je nejlepší najmout si profesionální klempířskou firmu, ale pokud jste natolik zruční, že si nový okap dokážete posadit sami, zde je jen několik zásadních bodů, které by měl každý kutil – klempíř dodržet.

Je velmi důležité posadit žlab do roviny tak, aby jeho zadní strana byla vždy minimálně 8 až 21 milimetrů výše, než strana první, zvaná též návalka. Pokud se totiž podaří žlab takto uložit, neměla by při jeho naplnění voda přetékat přes zadní stranu na stěnu, ale už pouze přes návalku. Jedna z příčin, proč se okapové žlaby osazují chybně do celkové roviny, vzniká při vlastní montáži čel žlabu. Pokud pomineme tvarovou různorodost těchto čel, která mohou mít kulatý či hranatý tvar, jsou na trhu dva druhy: nízká a vysoká čela. Oba druhy jsou univerzální, takže odpadá problém s levým a pravým osazováním. Nízké čelo se nasazuje na žlab takovým způsobem, že výřezem v čele zadní strana okapu vyčnívá. Čelo je po takovém usazení v rovině. Do nízkého čela se ale nikdy nepodaří zasunout celou rozvinutou šíři žlabu, neboť toto čelo je už podle názvu nízké, tudíž menší. Vysoké čelo je naopak vyrobeno tak, že celou svou konstrukcí schová rozvinutou šíři žlabu včetně jeho zadní strany. V tomto případě je ale nasnadě věnovat nasazování velkou pozornost a pečlivost. Tím, že srovnáme žlab do roviny podle čela, docílíme srovnání do roviny návalku se zadní stranou žlebu. V tento moment se dostaneme opět na začátek, neboť voda nám bude přetékat i přes zadní stranu žlabu, tedy i na stěnu domu. Čelo zde tedy nemůže být v rovině, ale šikmo. Jeho horní hrana musí tvořit spojnici mezi návalkou a zadní stranou.

Velmi důležitým krokem při výběru a konstrukci okapů je výběr materiálu a jeho tloušťka. Ta je důležitá především pro vlastní funkčnost žlabu a jeho životnost. Ostatně logicky lze vysoudit závěr, že k čemu by byl okapový systém, který by se vlivem slabé tloušťky materiálu kroutil a prohýbal a který by potřeboval po jedné sezoně výměnu. Proto je velmi dobré alespoň navštívit odborného klempíře a požádat jej o radu či nakonec i o vlastní zhotovení.

Copyright © 2001 Domácí dílna