Čo je sústruženie dreva-tokárstvo (5.část)

Ján Ľudvík, 17. ledna 2008

Pracovisko sústružníka.

Opierka: Jej úlohou je pridržiavať nástroj,dláto, počas záberu v rotujúcom obrobku. Musí byť prestaviteľná po celej dĺžke lôžka a zároveň nastaviteľná na výšku a hĺbku, smerom k točenému dielcu. Vzdialenosť medzi obrábaným kusom a opierkou musí byť čo najmenšia. Je potrebné aj v priebehu sústruženia zastaviť stroj a ak sa zväčšila uvedená škára,tak ju prestavíme. Vyhýbame sa nastavovaniu počas rotácie,aby nedošlo k úrazu. Spomenutá škára má priami vplyv na kvalitu opracovaného povrchu,ako aj na bezpečnosť práce. Čím je väčšia,tým vzdialenejšia je oporná časť opierky od rotujúceho povrchu,čo má za následok chvenie nástroja,jeho nedokonalé držanie na obvode dielca a v neposlednej miere aj možnosť strhnutia dláta do škáry a následný úraz. Čo sa týka tvaru opierky, základnou je rovná,kratšia,alebo dlhšia opierka. Odborne vyspelejší sústružníci si tvary opierok prispôsobujú podľa tvaru obrobku,na ktorom pracujú. Ak je to napr. misa väčšieho priemeru s hlbším vnútorným vybratím, nakladáme do objímky opierky taký tvar, ktorý čo najviac kopíruje vnútorné zakrivenie. Všetko je to z toho dôvodu,aby sme udržali reznú časť dláta čo najbližšie pri odoberanom materiáli /obr.č.21/.


Obr.č.21 - opierky:rovná-krátka,dlhá,tvarová /osadená v objímke opierky /.


Výška: Záleží od typu sústruhu. Niektoré sú bez podstavcov,priamo položené a upnuté na pracovný stôl.

Výška osi sústruhu s vlastným podnožím je približne 1000 mm. Je to výška osi vretenníka,koníka, od podlahy,pevnej podstavy. Dláto v uvedenej výške,položené na opierke vyhovuje pevnému a bezpečnému držaniu. V prípade, že rozmery nevyhovujú, používame podnož,alebo stabilne a bezpečne podkladáme stroj.

Výkon elektromotora - staršie typy sústruhov na drevo mali výkon elektromotora približne 1,2-2 KW. V súčasnosti predávané stroje pre domácich majstrov sa pohybujú v rozmedzí 0,4-1,2 KW. Motory sú dostatočne vyhovujúce a pri správnom sprevodovaní zabezpečujú stabilný pohyb. Sústružník musí mať odskúšané,ako sa stroj správa pri rôznom zaťažení. Nemalo by dochádzať k brzdeniu otáčok počas záberu. Dá sa tomu čiastočne predísť napr. zvýšením otáčok a menším záberom triesky,alebo pomalším posuvom dláta v zábere,v neposlednej miere správnym mazaním. V prípade,že točíme väčšie kusy, volíme motor s vyšším výkonom/obr.22/.


Obr.č.22 - pri opracovávaní ťažších kusov je potrebný vyšší výkon elektromotora /stabilita otáčok/.


Záverom by som chcel podotknúť,že sústruh,aj keď svojou konštrukciou nepatrí medzi zložitejšie strojové zariadenia,vyžaduje si pri práci sústredenie,z dôrazom na bezpečnosť našu i najbližšieho okolia. Uvoľnený obrobok nemusí zraniť len samotného pracovníka. Tí,čo majú skúsenosti v tomto smere mi dajú za pravdu,že vyhodený kus má pri svojej rotácii dostatočnú razanciu. Ak chceme mať z výsledkov svojej práce úžitok a radosť, rešpektujme a dodržiavajme základné pravidlá bezpečnosti práce. Len tak môžeme vytvárať niečo nové a pekné,pre svoje potešenie ako aj svojho okolia.

Ján Ľudvík