Úsporná domácnost – jak ušetřit energii – I.

Juraj Krivošík, 10. dubna 2002

Úspory energie znamenají zajímavou možnost, jak snížit náklady na provoz našich domácností. Někdy je až překvapující, kde všude doslova zbytečně plýtváme energií a tím pádem i svým rodinným rozpočtem, který býva tak často omezený..

Častokrát si to totiž neuvědomujeme, ale to, co ve skutečnosti potřebujeme, je služba, kterou nám má energie poskytnout. Ne energii samotnou. Nepotřebujeme elektrony, jouly ani kilowatty, ale teplo, světlo, pohyb a podobně.

Existuje několik druhů úsporných opatření - od těch jednoduchých a rychlých, po investičně náročnější a technicky složitější. V seriálu pětí článků, věnujících se jednotlivým možnostem úspor energie v domácnosti, přineseme několik, jak doufáme, cenných a praktických rad. V tom prvním článku se věnujeme základním možnostem úspor v oblasti vytápění a ohřevu vody, protože tyto dvě skupiny představují až 80% celkové spotřeby energie průměrné domácnosti.

TEPELNÁ ENERGIE - VYTÁPĚNÍ

Průměrná roční spotřeba tepla pro vytápění v běžné domácnosti je 42,4 GJ, nebo 11 745 kWh, tedy 56% celkové spotřeby energie domácnosti.

Dodatečné zateplování obvodových stěn
Snížení tepelných ztrát izolováním stěn domů závisí na výchozím stavu domů. Obvykle přináší úspory 10 - 20% spotřeby energie.

Vnitřní izolace stěn a podlah
Zvýšení tepelného odporu stěn a podlah lze dosáhnout tepelnými izolacemi, reflexními foliemi apod., což přináší úsporu energie 8 až 15%.

Regulace vnitřní teploty
Teplota v místnosti se zásadně snižuje omezením výkonu topidla (přivřením ventilů), ne větráním!!! Přiměřená teplota v obytné místnosti je 20 až 21oC a každý stupeň navíc znamená zvýšení spotřeby energie o 6%. V místnosti, kterou nikdo neobývá stačí udržovat teplotu 16oC.

Doporučené teploty pro jednotlivé místnosti


Prostory


obývací místnosti

21oC

koupelny

24oC

kuchyně

20oC

předsíně, chodby

18oC

schodiště

15oC

Termostatické a termoregulační ventily
Výměna špatně fungujících ventilů přináší až 15% úsporu tepelné energie. Výměna pěti ventilů, která stojí asi 4.000 korun, se úsporou tepla při ceně 300 Kč/GJ vrátí zpět za necelé dvě a čtvrt topné sezóny.

Větrání
Z důvodu výměny vzduchu je třeba větrat, ovšem jen krátce a důkladně, aby se neochladily stěny a vnitřní zařízení.
Těsnění oken a dveří

Netěsné spáry snižují vnitřní teploty asi o 2oC a každý metr takové spáry propustí za topnou sezónu kolem 50 kWh tepla (utěsnění spár sníží spotřebu energie o 8 - 15%). V běžném bytě je 50 metrů spár, kudy uteče za rok teplo (cena za dodávané teplo 300 Kč/GJ) asi za 2.700 korun. Při instalaci těsnění v ceně 40 Kč/bm se prostředky vrátí zpět za necelé tři čtvrtiny topné sezóny.

I u moderních plastových oken se ale vyplatí seřízení okenního těsnění již po dvou sezónách provozu.

Únik tepla oknem
Prostup tepla oknem, tj. sklem a rámy činí:

Prostup tepla
jednoduché okno
30%
dvojité okno
15%
trojité okno
8%

Překážky cirkulace tepla
Je nevhodné zakrývat zdroj tepla (radiátory) jakýmikoliv překážkami - záclonami, poličkami atd. Jejich odstraněním lze ušetřit 10% energie.

Místa úniku tepelné energie
u rodinných domků
u bytů
okna a vnější dveře
30 - 40 %
40 - 50 %
obvodové stěny
20 - 30 %
30 - 40 %
stropy a střechy
15 - 20 %
5 - 8 %
podlahy
5 - 10 %
4 - 6 %

Teplota předmětů a vnitřních stěn
Teplota vnitřních povrchů má důležitý vliv na tepelnou pohodu - vliv izolace stěn. Teplota vzduchu 21°C je při teplotě stěn 17°C příjemnější, než 24°C teploty vzduchu při 14°C teploty stěn.

Vlhkost vzduchu a tepelná pohoda
Je vhodné udržovat vlhkost vzduchu na úrovni 50 - 65% pomocí odpařovačů vody, květin, akvárií, mechárií apod. Při vlhkosti vzduchu 30% a teplotě 23°C máme stejnou tepelnou pohodu jako při teplotě 21°C a vlhkosti vzduchu 60%. Ušetříme přitom 12 % tepla.

Lidský činitel
Nejvýznamněji ovlivňuje spotřebu tepelné energie uživatel bytu tím, že zbytečně otevírá okno, nereguluje teplotu přivřením ventilů atd.

Při dodržování uvedených zásad lze ušetřit asi 15 - 30% energie spotřebované na vytápění, to znamená 8 - 17% z celkové spotřeby energie v domácnosti.


OHŘEV TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY

Průměrná roční spotřeba energie na ohřev teplé vody v běžné domácnosti je 18 GJ, 4 990 kWh, tedy 24% celkové spotřeby energie. Jedna osoba spotřebuje za rok v průměru 20 - 25 m3 teplé vody. To se rovná průměrné spotřebě 50 - 70 litrů za den. Při ceně 80 Kč za kubický metr teplé vody vycházejí roční náklady za přípravu a dodávku TUV (teplé užitkové vody) ve čtyřčlenné domácnosti na 6 až 8 tisíc korun. Skutečná spotřeba na osobu se však běžně pohybuje od 40 do 150 litrů za den.

Způsob ohřevu teplé vody
Pro ty, kdo nejsou napojeni na centrální zásobování teplem, je vhodné uvažovat o možnosti ohřevu solárním zařízením. Takto lze ohřát až 70% spotřebované teplé vody a ušetřit tak 12,6 GJ energie.

Teplota vody
Teplota vody v ohříváku by neměla přesáhnout 55° až 60°C. Při vyšší teplotě se projeví zvýšení koroze rozvodů vody, silnější usazování vodního kamene na ohřívacím tělese, čímž se zvyšují tepelné ztráty.

Těsnost výtokových uzávěrů
U kapajícího kohoutku je lépe vyměnit těsnění. 10 kapek teplé vody za minutu znamená 40 litrů za týden, což je ztráta 3 kWh energie. Při ceně TUV 80 Kč/m3 a vodného a stočného 33 Kč/m3 to stojí 234 Kč ročně.

Sprcha nebo vana?
Levnější je sprchování, při kterém se spotřebuje jen třetina teplé vody. Při použití stop-ventilu a úsporné sprchové hlavice je možné ušetřit dalších 30 - 40% teplé vody.

Mytí nádobí
Při mytí nádobí pod tekoucí vodou je spotřeba teplé vody minimálně trojnásobná ve srovnání s mytím nádobí v uzavřeném dresu.

Pákové baterie
Pákové baterie, které odstraňují zdlouhavé nastavování teploty vody, ušetří až 30% energie vložené do přípravy teplé vody.

Myčka nádobí
V porovnání s mytím nádobí pod tekoucí vodou myčka nádobí ušetří téměř 60% vody a přibližně 35 - 60% elektřiny. Při koupi nové myčky se orientujeme podle energetického štítku - třída A = velmi úsporný.

Při dodržování uvedených zásad lze ušetřit asi 30 - 40% energie spotřebované na ohřev teplé vody, to znamená 7 - 10% z celkové spotřeby energie v domácnosti.

Další informace o možnostech snižování spotřeby energie bude možné získat například na specializované výstavě EEBW: Energie efektivně 2002, která se uskuteční ve dnech 5.-7. listopadu 2002 v pražském Kongresovém centru. Organizátorem výstavy je SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. a její náplní budou výrobky pro izolaci staveb (střešní, okenní, podlahové konstrukce, obvodové pláště, stavební materiály), využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a ohřev vody, úsporné elektrospotřebiče (kromě jiného pro osvětlení), ale i prodej publikací a časopisů o dané tématice, či možnost poradenství nezávislými poradci. Vstup pro veřejnost je zdarma. Další informace o EEBW: Energie efektivně 2002 získáte prostřednictvím e-mailové adresy eebw@svn.cz, případně na internetové adrese www.eebw.cz.


Juraj Krivošík
SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Juraj Krivošík