POROTHERM 25 AKU MK - novinka v akustice

Pavel Gregor, 25. prosince 2007

Akustické cihly POROTHERM 25 AKU MK jsou určené pro omítané vnitřní zdivo tloušťky 250 mm, případně pro vnitřní chráněnou část vnějších vrstvených stěn. Cihly byly vyvinuty se záměrem dalšího zvýšení zvukové izolace při zachování malé tloušky stěn proto, aby takové zdivo mělo větší rezervu pro bezpečné splnění normového požadavku na váženou stavební neprůzvučnost pro stěny mezi byty i při použití stále oblíbenějších sádrových omítek.

Zlepšení akustických vlastností bylo dosaženo použitím malty pro zdění s vyšší pevností v tlaku (M10) a úpravou styčné spáry. Do styčné spáry byla vložena svislá dutina – kapsa, která se zcela vyplňuje maltou pro zdění. Tímto opatřením se zvyšuje tuhost stěny a zároveň také její plošná hmotnost, tj. vlastnosti, které přispívají ke zvýšení neprůzvučnosti.Vylepšené vlastnosti cihel POROTHERM 25 AKU MK umožňují:
bezproblémové použití stále oblíbenějších sádrových omítek, které jinak snižují neprůzvučnost stěny o 1 dB oproti omítkám vápenocementovým;
zachovat tloušku stěn při lepší ochraně proti hluku a dostatečné tepelné ochraně, kterou mnohé jiné materiály nesplňují;
do akusticky dělicí stěny případně osadit větší počet zásuvek při dodržení normových požadavků na zvukovou izolaci;
jejich rozšířené použití ve vícepodlažních budovách díky zvýšení pevnosti cihel v tlaku až na 20 MPa.

Rozměry (dך×v): 372×250×238 mm, U = 1,00 W/(m2.K), Rw = 56 dB.

Pavel Gregor