Stavba kamenného krbu I.

Antonín Suk, 22. listopadu 2002

V prvním díle našeho seriálu se podíváme na základy stavby kamenného krbu.

Kamenné krby bezesporu patří ke skvostům interiérů. A nejsou tak nedostupné, jak by se na první pohled zdálo. Kamenný krb si dnes můžeme objednat jako stavebnici na míru a postavit si ho zcela sami. Pro ilustraci si stavbu takového krbu popíšeme na konkrétním příkladě. Zároveň se zmíníme o krbových vložkách, protože mohou významně přispět ke snížení našich nákladů na topení.

Proč kamenný krb
Je celá řada konstrukcí a typů krbů a stejně tak materiálů, které se na jejich stavbu používají. Jakousi královskou pozici si však v této škále udržují krby z přírodního kamene. Jejich historie sahá až do středověku, kdy byly součástí hradů a dalších obytných staveb. Přednost kamene tkví v mnoha aspektech. Hlavní je určitě ten, že se jedná o přírodní, člověku blízký, materiál. Kámen také umožňuje přizpůsobit se různým stylům – rustikálním, moderním i klasickým. Ve stejném duchu se dají z kamene řešit i jiné interiérové doplňky jako jsou lavice, niky, stolky, barové pulty, obklady atd. V neposlední řadě je jeho předností praktická stránka. Jedná se o velice odolný a trvanlivý stavební prvek.

Jaký kámen
Volba kamene je velice důležitá. Jednotlivé druhy se od sebe liší nejen vzhledem a fyzikálními vlastnostmi, ale i použitím. Pro stavbu krbů se nejčastěji používají různé druhy pískovce, vápence, mramoru a žuly (travertin). Výběr kamene by se měl v první řadě podřídit celkovému řešení interiéru, jehož součástí krb bude. V České republice patří mezi nejluxusnější materiál, s ohledem na obrobitelnost, použitelnost, barevnost a cenovou dostupnost, hořický pískovec. Nabízí se v několika barevných odstínech - standardní žlutý (okrový), bílý, zelený a červený. Materiály, jako je žula a mramor, jsou cenově náročnější, ale jejich barevná škála je širší a často se využívají i jako doplňky k pískovcovým komponentům.

Vložka nebo otevřené ohniště
Dalším důležitým rozhodnutím při stavbě krbu je, zda bude s otevřeným ohništěm nebo s krbovou vložkou. V současné době ve prospěch otevřeného ohniště už tolik nemluví ani přímý kontakt s ohněm. Některé vložky jsou řešeny tak, že jej také umožňují, a to včetně prozaického opékání buřtů. Rozhodujícím kritériem je ovšem ekonomika a stavební podmínky. Tady je nutné vzít v úvahu především pragmatickou stránku. Srovnání účinnosti, spotřeby vzduchu a s tím související spotřeby dřeva, nároky na tah komínového průduchu i na přívod vzduchu z exteriéru, jednoznačně hovoří ve prospěch krbové vložky. Zatímco účinnost otevřeného ohniště je 5-15%, u krbové vložky je to 60-80%. A to je při současných nárocích na úspory energie argument číslo jedna. Dále se liší nároky na komínový tah. Krbová vložka, na rozdíl od otevřeného ohniště, nemá takové nároky na průměr a tah komínu. Ve většině případů tak nevyžaduje náročné rekonstrukce, či dokonce stavbu nového komínu. Rovněž spotřeba vzduchu pro otevřený krb je extrémní. Mnohdy se u tohoto provedení, v závislosti na velikosti a typu krbu, musí řešit i přívod vzduchu do exteriéru. U krbových vložek je přívod vzduchu pro hoření přesně regulovatelný a jeho spotřeba je desetkrát nižší. Způsob provedení, a tím i hoření, se samozřejmě promítá do spotřeby dřeva, která je u krbových vložek výrazně nižší. Krbové vložky mohou být navíc řešeny jako horkovzdušné vytápění celého domu, třeba v kombinaci s jiným typem vytápění.

Vložka
Vložek je na trhu nepřeberné množství - ocelové se šamotem nebo litinou, litinové, jednoplášťové, dvouplášťové, s bočním nebo dvojím otvíráním, s atypickými způsoby prosklení, s černými nebo mosaznými dvířky. Výběr vhodné krbové vložky souvisí s designem, s typem krbového obkladu, velikostí, výkonem, kvalitou a samozřejmě cenou. Při výběru nejvhodnějšího topeniště je dobré, pokud se poradíme s odborníkem nebo specializovanou firmou. Má-li být součástí řešení i horkovzdušné vytápění jiných místností, pak je porada s odborníkem nutností. Pro jednání bude zapotřebí minimálně plán stavby. Poptávka i praxe potvrzují kvalitu celolitinových krbových vložek. Především pro stabilitu litiny a lepší stáložárnost.
Při výběru bychom neměli opomenout ani další kritéria:
- účinnost s odpovídajícím výkonem
- dvojí systém spalování, tzn. dodatečné okysličování a následné spalování nedohořelých plynů
- čistotu nebo jasnost skla
- dobu hoření
- v neposlední řadě i servis a záruky.

Projekt krbu
Projektová dokumentace krbu bere v úvahu všechny aspekty stavby a samozřejmě požadavky zákazníka. Jejím výsledkem je i přesná cenová kalkulace.

Stavba
Kamenné krby je možné zakoupit jako stavebnici na míru, která se v podstatě "jen" sestaví. O tom, zda bude stavba v našich silách, však musí rozhodnout každý sám. Musí posoudit, jestli úspora vyrovná rizika a případné ztráty, které mohou z neodborné stavby vzniknout. Úspěchu lze dosáhnou důkladnou přípravou stavby, promyšleností postupu a samozřejmě pečlivostí při práci.

Řezání kamene - výroba
Zpracování přírodního kamene se provádí jak strojově, tak tradičním způsobem. Strojní zpracování umožňuje dodržet základní tvar a přesné linie krbového obložení. Ruční zpracování pak větší variabilitu a individuelní řešení nejjemnějších detailů. U kamene, jednotlivých stavebních prvků krbu, si lze vybrat i provedení povrchu: hladký, leštěný, sekaný, pemrlovaný, štípaný, špicovaný s jakýmkoli typem spárování. Do přírodního kamene také není problém vyrobit plastiku s libovolným motivem.

Antonín Suk