Nátěry betonových podlah

Tomáš Brož, 17. května 2002

Betonové podlahy se natírají z různých důvodů - ať už se jedná o snazší úklid v domácí dílně, zamezení prášení betonu pod plovoucí podlahu, nebo náročné úpravy do chodeb nebo předsíní...

...Jedno však mají společné: vždy je třeba důkladně rozmyslet, na jaký podklad budeme natírat, a jakou funkci má nátěr plnit. Rozeberme si tedy jednotlivá hlediska podrobně:

Podkladní beton

- Musí být dostatečně pevný, čistý a únosný, aby vrchní nátěr dobře přilnul.

- Nesmí být zamaštěný (tudíž nátěr staré podlahy v garáži je tedy prakticky neproveditelný).

- Na betonu nesmí být vrstva cementového mléka, proto při betonování nové podlahy, která se bude natírat, není vhodné "kletování" betonu, nebo dokonce zasypávání čistým cementem. Pokud beton na sobě má vrstvu cementového mléka, je třeba ji vhodnou bruskou obrousit. Na malé plochy si půjčíme brusku v půjčovně (pokud nemáme vlastní), na velké plochy je lépe pozvat odbornou firmu.

- Je třeba zjistit, zda je beton izolován proti pronikání spodní vlhkosti. Pokud ne, je třeba posoudit vzlínání vlhkosti a k nátěru použít barvy ředěné vodou, které jsou difúzně otevřené. Nátěr běžnou epoxidovou barvou by neměl dlouhého trvání.

- Zbytková vlhkost betonu nesmí překročit 4%.

Účel nátěru

- Do domácí dílny, kde se bude jenom chodit, po podlaze se nebudou tahat těžké předměty, a nátěr má víceméně odstranit prašnost a zajistit lepší čistitelnost podlahy, postačí nátěr akrylátovou barvou (Disbon 404).

- Do garáží je vhodný nátěr, který bude odolávat vodě, posypovým solím, olejům a ropným produktům a změkčovadlům z pneumatik. Je třeba, aby se pneumatiky ani při dlouhém stání vozidla k nátěru nepřilepily. Těmto vyhoví speciální epoxidové nátěry (Disbopox 447).


- Do skladových prostor, kde budeme jezdit s ručními vozíky, je vhodný odolnější nátěr na bázi epoxidu (Disboxid 464).

- Pro nátěr teras a balkonů, kde je třeba zajistit elastickou vrstvu, která může plnit i funkci hydroisolace, je vhodný nátěr na bázi směsi epoxidu s polyuretanem (Disboxid 448) s krycím nátěrem polyuretanovým lakem (Disboxid 446). Pokud podkladní vrstvu zasypeme za mokra barevnými vločkami, získáme esteticky velice zdařilý a trvanlivý povrch.

- Pro nátěr betonových schodů zvolíme epoxidový nátěr (Disboxid 464) s protiskluzovou úpravou. Té se docílí tím, že se do hmoty vmíchá žárem přesušený křemenný písek. Zde bohužel dochází ke křížení dvou požadavků: protiskluzová úprava se hůře čistí, než hladké plochy.

- Pro náročnou úpravu vnitřních prostor, jako jsou haly, chodby apod. je vhodná nátěr epoxidovou barvou, do které se vsypou barevné vločky. Ty se následně zalijí vrstvou transparentního epoxidu. Tím vznikne povrch imitující teraco nebo leštěný kámen.

Před natíráním betonových podlah doporučuji vždy konzultaci s odborníkem, ať už v odborné prodejně, nebo nejlépe s výrobcem materiálu. Nátěry betonových podlah mohou skrývat mnohá úskalí, na která nás odborník upozorní a najde pro ně řešení. Barvy pro podlahové nátěry nejsou právě levné a tak by nás experimenty mohly přijít na velké peníze. Odborník nám vypracuje technologický postup, kde uvede mimo jiné vhodné základní nátěry, podmínky aplikace, technologické přestávky a další důležité skutečnosti. S takovým vybavením již zvládne zručný kutil nátěr sám.

Tomáš Brož