Postavte si vlastní krb

-Red-, 18. března 2002

Mít v domě vlastní krb je jedna z možností, jak si zvýšit útulnost a pohodu svého domova. Večery strávené při svíčkách a hřejícího ohně v krbu, ve kterém to omamně praská, jsou určitě příjemné a jistě dají zapomenout na shon všedního dne...

Proč krb?
... Krb má ovšem funkci nejen estetickou, ale také praktickou. Jedná se především o dostupnost energie (popř. paliva) a její cenu. Pokud vlastníte dům či chatu daleko od zdrojů elektřiny a plynu,hojně používaných ve městě či na vesnici, většinou zbývá použít k vytápění tuhá paliva. Tato skutečnost bývá často příčinou volby kamen nebo krbu jako zdroje tepla.

Již zmíněná cena také nahrává spíše tuhým zdrojům paliva , což se děje hlavně díky zdražování energií a to často nutí spotřebitele k návratu ke starému zdroji životodárného tepla - dřevu.

Jak na to?
Ať už jsou však důvody pro stavbu krbu jakékoliv, bez znalosti postupu, jej nepostavíte.


kliknutím zvětšit
kliknutím zvětšit

Jak je patrno z obrázků, spodní otvor je na dřevěná polena. Nad otvorem je železobetonová vana v níž je volně sypaný šamot, zastřešený pískovcovými deskami jako podlaha ohniště.

Boky ohniště postavíme ze šamotových cihel mírně do úkosu do zadního rohu krbu tak, aby při pohledu zhora vypadal jako rovnostranný trojúhelník. Vše potom zastřešíme měkkou azbestovou deskou, na kterou položíme armovací železo a králikářské pletivo. Toto zašamotujem šamotem s vodním sklem.

V krbu, 10 cm za obrazovkou (tj. čelem krbu), uděláme pomocí dvou ocelových lišt 3cm širokou štěrbinu, která je po celé délce obrazovky a může mít železnou záklopku z pásoviny a na koncích navařené kulatiny dlouhé 5cm o průměru 10mm, které se otáčí v otvorech v šamotových cihlách. Záklopka brání přísunu studeného vzduchu v době, kdy krb nehoří, ale není podmínkou.

Od záklopkové štěrbiny, směrem na zadní stranu uděláme pomocí konstrukce z armovacích ocelových drátů, králikářského pletiva a azbestových mokrých desek vytvarovanou skluzavku, která vede až nahoru do spodní části komínového otvoru. Vytvoříme ji opět pomocí šamotu ředěného vodním sklem. Vodní sklo je třeba ředit pro všechny práce v poměru 1:1 s vodou!

V první dolní třetině skluzavky poté vymodelujeme hrb, jazyk, nebo val. Technologií azbestových desek, armovacích drátů a králikářského pletiva přidrátujeme azbestovou desku. Tento hrb (jazyk) při hoření zabraňuje studenému vzduchu z komína, aby pokračoval dále do krbu. Studený vzduch se promíchá se vzduchem teplým a stoupá opět z krbu pryč. Výška hrbu je 25cm a jeho vzdálenost od štěrbiny je 30cm.

Skluzavku s hrbem zastřešíme tak, že její víko nad jazykem štěrbiny může být pouze 3cm a toto víko vede až do horní části komínového otvoru. Boky skluzavky jsou vytvořeny stejnou technologií. Do této štěrbiny se může dát také záklopka. .

Vše potom zakryjeme azbestovými deskami, králikářským pletivem a na desce na přidrátovaném králikářském pletivu, štětcem s klihovou sádrou vytvoříme plastický relief.

Před krbem můžeme vytvořit mosaiku, která chrání podlahu před odletujícími uhlíky. Mosaika je tvořena mramorem (např. zbytky dodané od výrobců náhrobních kamenů).

Obrazová dokumentace
kliknutím zvětšitObvodové stěny a podlaha.
Nahoře vlevo se nachází otvor do komína. Dole je řez základní (vlevo půl řezu) nosnou deskou (střecha otvoru pro polena) V případě, že by byl krb v patře domu, je třeba nosnou desku podepřít dvěma lešenářskými trubkami, zakotvenými do obvodových stěn. Nosná deska je provedena v bednění s armovacími dráty, svařenými ,nebo provázanými vázacím drátem.
kliknutím zvětšitÚroveň ohniště
Betonová vana pro volně sypaný šamot s postranními deskami . Kolem vany je železobetonová podlaha jako základ pro šamotové cihly, tvořící obvodové zdi krbu.
kliknutím zvětšitObvodové zdi
Ohniště z šamotových cihel. Lepeno šamotem ředěným 1:1 vodní sklo a voda Dvě červené lišty na cihlách ve předu, jsou průduchem pro kouř. Mezi nimi je mezera 3cm.
kliknutím zvětšitJazyk a skluzavka krbu
Skluzavka kouře s jazykem ukotvená do spodní části komínového otvoru.
kliknutím zvětšitZastřešení skluzavky
Mezi vrcholem jazyka a zastřešením skluzavky. Je mezera 3cm. Strop vytvoříme z měkké azbesové desky, kterou vyměříme na šamotové cihly, potom vyjmeme, obalíme do králikářského pletiva a do horní části (která není nad ohništěm, ale nahoru ke komínu) navlékneme pod pletivo dva armovací železné pruty, aby sedly přes šamotové cihly, na kterých bude strop držet. Pak to ošamotujeme z obou stran.
kliknutím zvětšitPohled na hotový krb
Krb je nakonec obložen pískovcem a mramorem(podlahová mozaika)

Teď již máme krb hotový a můžeme si jej plně užívat, ať už při romantických večerech nebo oslavách.

Výhoda tohoto krbu je, že jej můžete postavit prakticky všude, kde je vývod do komína (samozřejmě za dodržení podmínek bezpečnosti).

Praktické rady na závěr
- Při šamotování se dává na kýbl šamotu asi 1 litr vodního skla, 1litr vody a dvě zednické lžíce cementu.

- Když nejsou šamot cihly, je možno použít v nouzi i cihly normální, stačí je na den namočit do směsi vodního skla a vody a po dokončení krbu je v ohništi přetřít samotným vodním sklem. V dokončeném krbu je třeba založit mírný oheň a udržovat ho asi dva dny, aby se vše zaběhlo a nepopraskalo. Po dvou dnech se už může topit na plný plyn.

Zpracováno dle podkladů a fotografií  Dr.Otakara Laušera

-Red-