Chemická oprava venkovního betonu

-Red-, 21. března 2002

Prosím o zkušenost s opravou venkovního betonu, kde působí psí výkaly. Beton se drolí a nevím jakým způsobem provézt opravu tak, aby se dále nedrolil a odolal výkalům. Děkuji Liška Kolín

Odpověď:
Venkovní beton: Starý beton je třeba otryskat nebo osekat až na zdravé jádro a pomocí reprofilačních malt (antikorozní nátěr výztuže, spojovací most, reprofilační malty v hrubosti dle síly vyplňované vrstvy) na bázi polymercementů - PCC vyspravit. Vhodným materiálem je řada Disbocret. Dále je třeba provést nátěr, aby nedocházelo k pronikání škodlivin ze psích výkalů do betonu, zde však záleží na orientaci betonu. Tedy jde-li o svislou konstrukci(sloupek, zídka) nebo vodorovnou, popřípadě zda je izolována proti spodní vlhkosti. Vhodný by byl nátěr na bázi polyuretanu nebo epoxidu, omezeně akrylát nebo silikon. Vždy je však třeba se dotázat výrobce nebo prodejce materiálu, zda je k tomuto účelu vhodný, zejména s ohledem na chemickou agresivitu prostředí.

-Red-