Ako zlepiť rám jednou zvierkou?

Jim, 22. března 2002

Jednoduché riešenie – pomocou zvierky na lepenie rámov...Ak sa Vám v dielni nazbiera časom množstvo rôznych latiek, ktoré ľutujete vyhodiť alebo spáliť, môžete ich použiť na výrobu rámov a rámikov na obrazy. Prípadne máte starý rám, ktorého spoje sú uvoľnené, je potrebné ho znovu zalepiť.

Ak sa Vám v dielni nazbiera časom množstvo rôznych latiek, ktoré ľutujete vyhodiť alebo spáliť, môžete ich použiť na výrobu rámov a rámikov na obrazy. Prípadne máte starý rám, ktorého spoje sú uvoľnené, je potrebné ho znovu zalepiť. Lepený spoj musí byť pevný, jednotlivé diely musia presne dosadnúť. Z mnohých dostupných spôsobov mi vyhovuje najviac zvierka nalepenie rámov, na výrobu ktorej sa nájde materiál v každej domácej dielni. Postup výroby je jednoduchý, zvládne ho každý začínajúci domáci majster. Na obr. 1 je vyobrazená hotová zvierka na lepenie rámov.


Obr. 1 Zvierka na lepenie rámov

Na výrobu zvierky budete potrebovať:
Náradie: stacionárna alebo ručná elektrická píla, prípadne ručná píla, vŕtačka, stojan na vŕtačku, vrták s priemerom 8 mm.
Materiál: preglejka hr. 20- 50 mm (podľa potreby), 8 ks skrutiek - 8x60, 1ks skrutka 8x150, oceľová matica - 4 ks, krídlová matica - 5 ks, podložka - 18 ks.

Najprv si vyrobíme diel č. 1 (obr. 2). Použijeme preglejku v hrúbke 20 - 50 mm, podľa potreby. Budeme potrebovať štyri kusy. Preglejka je na tento účel najvhodnejší materiál, pretože vydrží pnutie pri sťahovaní rámu. Na vyznačenom mieste vyvŕtame otvor s priemerom 8 mm.


Obr. 2 Diel č. 1

Ďalej vyrežeme štyri kusy dielu č. 2 - rameno zvierky(obr.3). Dĺžka ramena je ľubovoľná, závisí od toho, aké veľké rámy chceme lepiť. Čím je rameno dlhšie, tým hrubší materiál použijeme na jeho výrobu. V rozmedzí 25 mm vyvŕtame otvory s priemerom 8 mm, do ktorých, v závislosti od veľkosti rámu, pripevníme pomocou skrutiek diel č. 1. Otvory musia byť vyvŕtané na všetkých štyroch dieloch rovnako. Keď si vyrobíme prvý kus, tento použijeme ako šablónu na vyvŕtanie otvorov v ďalších dieloch.Obr. 3 Diel č.2 - rameno zvierky

Z dielu č. 3 (obr. 4) budeme potrebovať dva kusy. Vyvŕtame tri otvory s priemerom 8 mm tak, ako je vyznačené na obr. 4.Obr. 4 Diel č.3

Teraz, keď máme všetky diely vyrezané nasleduje montáž podľa obr. 1. Jednotlivé diely spojíme skrutkami, pod hlavu skrutky a matice vložíme podložky a zatiahneme voľné rukou, aby diely zostali pohyblivé. Teraz už zostáva len vložiť naglejený rám a zatiahnuť krídlovú maticu, miesto ktorej môžeme použiť aj klasickú stolársku zvierku. Zvierku zaťahujeme dovtedy, kým zo všetkých lepených spojov nezačne vytekať prebytočné lepidlo. Aby sa nám lepený spoj neprilepil k dielu č. 1, vložíme medzi diel 1 a lepený spoj kúsok celofánu. Celofán ľahko odstránime z lepeného spoja a zaschnuté lepidlo odstránime brúsnym papierom. Ak nemáme poruke celofán, pomôže aj igelitový sáčok.
Lepený rám doporučujem vložiť do zvierky lícom dole, po zlepení bude predná strana rámu presne lícovať a prípadné nerovnosti na zadnej strane rámu môžeme následne ľahšie zarovnať. Na diel 1, v mieste, kde dosadá lepený rám, môžeme nalepiť tenké pásy filcu, aby sme neporušili povrch rámu.
Mnoho zdaru pri práci!

Jim