Modernizace prkenné podlahy

Miroslav Loup, 25. listopadu 2003

Modernizace. Cizí slovo, vyjadřující ryze českou, domáckou vlastnost. Vlastnost téměř všech Čechů – šetřit. Například v Anglii, Francii i jiných západoevropských zemích se staré věci neopravují, vyhazují se a kupují nové. Ovšem šetřit na správném místě, je někdy mnohem lepší, než kupovat či dělat věci nové. A totéž platí i o součásti našich bytů a domovů.

Při modernizaci člověk musí umět využít prvků, které se na první pohled zdají staré, nevzhledné a nepoužitelné. Mezi typické příklady patří prkenné podlahy, jejichž stáří mnoho z nás přikryje kobercem, nadobro odepíše anebo je vymění na jiný druh podlahové krytiny.
Nic naplat, dřevěné podlahy se vyskytují v mnoha starších domech nebo na chatách. Vždy ale neplatí rovnice, že staré rovná se zničené a nepoužitelné. To, že jsou prkenné podlahy zašlé anebo podřené, není vůbec překážkou v její přeměnu v chloubu celé domácnosti. Dřevěné podlahy mají tu skvělou vlastnost, že vytváří velice příjemné prostředí, je teplé a umožňuje řadu barevných kombinací a je jedním z mála stavebních a dekoračních materiálů, které nevychází z módy.

Dřevěné podlahy jsou druhým nejstarším materiálem na podlaze. Tím prvním byla vysušená a uplácaná hlína. V dřívějších dobách se prkna vyráběla ze všech možných druhů dřevin, přičemž smrk a dub hráli rozhodující roli. V minulosti se ctila zásada, že v jednoduchosti je síla, a proto prkna byla hřebíky jednoduše přibita k trámům.

Pokud se pustíme do modernizace dřevěné podlahy sami, je nutné, abychom zjistili její skutečný stav. Tato, na první pohled banální činnost, nám může ušetřit spoustu námahy a peněz. Díky ní zjistíme, jestli se nám vyplatí investovat do modernizace nebo bude lepší podlahu vyměnit.
A jaké závady se ve starých podlahách objevují nejčastěji? Mezi časté neduhy dřeva patří napadení červotočem. Měli bychom si zjistit, zda-li prkna i podklad (trámy) nejsou napadeny tímto živočichem, tedy že nejsou ztrouchnivěná. Je to relativně nejvážnější poškození podlahy. Zde je důležité respektovat materiál, z jakého je předchozí podlaha vyrobena. Dalším častým problémem je sesychání dřeva, které se projevuje rozšiřujícími se mezerami mezi jednotlivými prkny. Odstranění tohoto problému vyžaduje větší časovou rezervu. Je nutné vytahat všechny hřebíky, prkna dotáhnout pomocí klínu a znovu je přibít. Různé výzkumy potvrzují, že takto dotažená stará prkna již dále nesesychají a mezery tudíž nevznikají.

V místech, kde v minulosti stála kamna, mohou být stará prkna propálena od oharků. Pokud je toto poškození velké do 3 mm, dá se odstranit přebroušením. Jsou-li větší, je nutné poškozené prkenice vyměnit. Pokud je celkové poškození podlahy malé od různého stěhování, poškrabání, postačí ji rovněž přebrousit. Pokud se podlaha nachází ve vlhkém prostředí, je dobré na ni nanést impregnační vrstvu.

Pokud se pustíme do vlastní rekonstrukce podlahy, musíme počítat s finanční částkou, která je odlišná od poškození či rozsahu modernizace. Pokud budeme potřebovat nové dřevo na výměnu poškozených částí, musíme počítat, že současná cena kubíku dřeva se pohybuje v okolí pěti tisíc korun.
Vyžaduje-li podlaha dotáhnout od vyschnutí, vyměníme staré hřebíky za nové. Jejich délka je závislá na tloušťce prken a velikosti podkladných trámů. Tam, kde jsou díry od starých hřebíku větší, je vhodnější použití vrutů.

Největší efekt v rekonstrukci prkenné podlahy má její vybroušení. Na tento úkon budeme potřebovat velkou brusku, kterou je možně půjčit v běžných půjčovnách nářadí. Pro použití velké brusky je nezbytná určitá zručnost a fyzická síla. Broušení musí být plynulé, abychom zachovali kontinuitu celé podlahy.

Celková modernizace prkenné podlahy je činnost náročná nejenom na čas, ale také na finance. O to hřejivější a krásnější bude pohled na novou (starou) podlahu.

Miroslav Loup