Domácí dílna spotrebak.cz | pameti.cz | e-komerce.cz | svetnotes.cz  
Domácí dílna
-
pameti.cz - paměťové moduly a flash Kingston a Transcend

Domácí dílna
Aktuality Recenze Jak na to ? Bazar Diskuze

  Titulní strana

Služby serveru
mezi_menu
  Tipy a triky
mezi_menu
  Odborník radí
mezi_menu
  Katalog firem
mezi_menu
  Kalendář akcí
mezi_menu

O serveru

  Reklama

  Profil

  Kontakt

  Ochrana os. údajůPřehled jiných fyzikálních jednotek 2 Vytisknout...
Jak na to  ->  Dílna  ->  Jednotky

Zde naleznete přehled jiných fyzikálních jednotek. Tyto jednotky by již většinou neměly být v ČR používány.Rychlost:
mach(rychlost zvuku) 1 mach = 1 193,256 km/h
uzel (knot, nd, noeud)1 uzel = 1 námořní míle za hodinu = 1,852 km/h


Zrychlení:
gal(jednotka dříve používaná v godézii a geofyzice) 1 gal = 1 cm.s-2


Síla:
dyn1 dyn = 10-5 N
kilogramme-force(kgf, kilogramme-weight) 1 kgf = 9,80665 N (přesně) (=1 kilopond)
kilopond1 kp = 9,80665 N (přesně)
pound-force1 lbf = 4,448 22 N


Tlak:
bar1 bar = 105 Pa
(bara, bar(a)... bar absolutního tlaku;
barg, bar(g)...bar relativního tlaku (přetlaku) vůči okolnímu atmosférickému tlaku, g znamená "gauge" - měřicí sonda registrující přetlak)
fyzikální atmosféra1 atm = 1,013 25.105 Pa (přesně) = 760 Torr
konvenční milimetr vodního sloupce1 mm H2O = 9,80665 Pa (přesně) =1 kp.m-2
konvenční milimetr rtuťového sloupce (Torr)1 mm Hg = 133,322 Pa =1 Torr
pieze1 pz = 103 Pa
psi(Pound per Square Inch - libra na čtverečný palec) 1 psi = 6 894,757 Pa
(psia, psi(a)... psi absolutního tlaku;
psig, psi(g)...psi relativního tlaku (přetlaku) vůči okolnímu atmosférickému tlaku, g znamená "gauge" - měřicí sonda registrující přetlak)


Práce:
Btu(British Thermal Unit) 1 Btu = 1055,06 J (existuje více variant)
kilopondmetr1 kp.m = 9,80665 J (přesně)
kalorie1 cal = 4,1868 J (přesně)
erg1 erg = 10-7 J
therm1 therm = 105,505 6 MJ


Výkon:
kilopondmetr za sekundu1 kp.m.s-1 = 9,80665 W (přesně)
kilokalorie za hodinu1 kcal.h-1 = 1,163 W
ergza sekundu1 erg.s-1 = 10-7 W
kůň1 k = 735,5 W (= 75 kp.m.s-1)
koňská síla1 HP = 745,7 W
koňská síla metrická1 HPm = 735,499 W (= 75 kgf.m.s-1)


Elektrické a magnetické jednotky:
ampér mezinárodní (proud)1 A int. = 0,99985 A
volt mezinárodní (napětí)1 V int. = 1,00034 V
ohm mezinárodní (odpor)1 W int. = 1,00049 W
maxwell (magnetický tok)1 M = 10-8 Wb
gauss (magnetická indukce)1 G = 10-4 T
oersted (intenzita magnetického pole)1 Oe = 79,6 A.m-1 (= 1000/4p A.m-1)


Fotometrické jednotky:
Hefnerova svíčka (jednotka svítivosti)1 HK = 0,92 cd
jansky1 Jy = 10-26 W.m-2.Hz-1 (jednotka spektrální hustoty zářivého toku, používaná v radioastronomii)
lambert (La)(jednotka jasu) 1 La = 1/p sb
mezinárodní svíčka(jednotka svítivosti) 1 SI = 1,02 cd
nit(jednotka jasu) 1 nit = 1 cd.m-2
phot(jednotka osvětlení)1ph = 1 lm. cm-2 =104 lx
stilb (sb)(jednotka jasu)1 sb = 1 cd.cm-2


Radiační jednotky:
curie(jednotka aktivity radionuklidů) 1 Ci = 3,7.1010 Bq
rad(jednotka dávky) 1 rad =10-2 Gy
rentgen(jednotka ozáření) 1 R = 2,58.10-4 C.kg-1
rem(jednotka ekvivalentní dávky) 1 rem =10-2 Sv


Teplota:
stupeň Fahrenheita(teplota v F) = (teplota ve °C)*(9/5) + 32
stupeň Reamura(teplota v R) = (teplota ve °C)*(4/5)
stupeň Celsia(teplota v °C) = (teplota v K) -273,15
stupeň Rankinův(teplota v °R) = (teplota v K)*(9/5)


Viskozita:
poise(dynamická viskozita) 1 poise = 0,1 N.s.m-2 (= 0,1 Pa.s)
stok(kinematická viskozita) 1 St = 1.10-4 m2.s-1


Jiné:
aeon1aeon=109 let (historická jednotka času)
arch autorský1 AA = 36 000 znaků (20 stran A4 normalizovaného textu)
eötvös1 E = 10–6 m.s–2 na 1 km (starší jednotka prostorové změny tíhového zrychlení)
neper(logaritmická jednotka nahrazená decibelem) 1 Np = 8,686 dB
procento(dílčí jednotka) 1 % = 1/100
promile(dílčí jednotka) 1 % = 1/1000
son(jednotka hlasitosti) 1 son je hlasitost jednoduchého zvuku o kmitočtu 1 kHz a intenzitě 40 dB dopadající zpředu rovinnými vlnami, nebo jednoduchého zvuku, který vnímá lidské ucho stejně hlasitě.


Autor: -Red- Datum: 13.11.2001


Sdílet článek
Facebook Facebook   Jagg Jagg.cz   Linkuj Linkuj.cz  

 Související články
Přehled jiných fyzikálních jednotek 113.11.2001

 Reakce na článek  
Od Téma Datum
Vypsat všechny Přidat komentář


Hledejte slovo nebo slovní spojení v článcích.
Sloupek
Ano, koupil jsem si štětku. Ale pro upřesnění nikoliv osobu, provozující nejstarší řemeslo na světě, ale nástroj, který se používá pro úklid záchodových mís.
Více ...
Reakce
Úsporná domácnost - IV - energie pro vytápění (3 komentáře)

Jak vytvořit a pečovat o interiér alergika (2 komentáře)

Stavba kamenného krbu II. (1 komentář)

Nejčtenější
Reklama

Redakce
 
© 2001- ABC Systems, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. ISSN 1214-1038