Domácí dílna spotrebak.cz | pameti.cz | e-komerce.cz | svetnotes.cz  
Domácí dílna
-
spotrebak.cz - Nejlevnější spotřební materiál pro vaši tiskárnu ...

Domácí dílna
Aktuality Recenze Jak na to ? Bazar Diskuze

  Titulní strana

Služby serveru
mezi_menu
  Tipy a triky
mezi_menu
  Odborník radí
mezi_menu
  Katalog firem
mezi_menu
  Kalendář akcí
mezi_menu

O serveru

  Reklama

  Profil

  Kontakt

Odběr novinek


Cílem Evropského týdne je snížení počtu pracovních úrazů a nemocí z povolání Vytisknout...
Aktuality  ->  Seminář

Cílem Evropského týdne bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, který se uskuteční ve dnech 20. – 24. října 2008, je snížení počtu pracovních úrazů a nemocí z povolání. V rámci této týdenní kampaně, kterou organizuje Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA), proběhnou činnosti, které zdůrazní význam hodnocení zdravotních a bezpečnostních rizik. Agentura EU-OSHA rovněž vypracovala novou zprávu na téma „Hodnocení rizik“. Jejím záměrem bylo poukázat na praktické možnosti, jak lze řídit a omezovat rizika na pracovišti.Evropský týden bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je součástí kampaně „Zdravé pracoviště“ zaměřené na hodnocení pracovních rizik. Během tohoto týdne budou v celé Evropě v rámci kampaně probíhat stovky akcí a činností. Na konferencích, výstavách, školeních a dalších aktivitách budou spolupracovat velké i malé společnosti. Společným tématem propojujícím všechny tyto akce je zdůraznění významu provádění hodnocení rizik na každém pracovišti.

Ředitel agentury EU-OSHA, říká: „Každé tři a půl minuty v EU někdo zemře v důsledku působení faktorů souvisejících s prací a každé čtyři a půl vteřiny dojde v EU k pracovnímu úrazu, v jehož důsledku dojde k pracovní neschopnosti v délce více než tři pracovních dny. To je nepřijatelné! Potřebujeme změnu a tato změna začíná hodnocením rizik na pracovišti. Musíme dosáhnout toho, aby si zaměstnavatelé, pracovníci, zástupci zaměstnanců pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci a politici uvědomili, že řádné hodnocení rizik je klíčové pro kvalitní řízení bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti.”


Podle zprávy Českého statistického úřadu špatně nebo nedostatečně odhadnuté riziko patří i v České republice k hlavním příčinám pracovních úrazů s pracovní neschopností delší než 3 dny. V roce 2007 byl nesprávný odhad rizika uveden v 80,5 % případů. Nejvíce pracovních úrazů s pracovní neschopností bylo zaznamenáno ve zpracovatelském průmyslu (46,6 %), po němž následují obchod, oprava motorových vozidel a výrobků (12,2 %) a stavebnictví (7,9 %). Průzkum ukázal, že v posledním ze zmiňovaných oborů nejčastěji dochází k pracovním úrazům s následkem smrti, a to ve 28,7 % případů. Celkově bylo v roce 2007 statisticky podchyceno 188 smrtelných pracovních úrazů, což je o 36 případů více než v roce 2006.


Úspěch kampaně „Zdravé pracoviště“ a jejího Evropského týdne BOZP je do velké míry podmíněn podporou sítě kontaktních míst agentury EU-OSHA ve 27 členských státech EU a přistupujících zemích. Významnou úlohu hraje i přínos mnoha místních a regionálních iniciativ, které realizují odborové organizace, podniky, nevládní organizace a orgány státní správy. Všechny tyto činnosti dávají jasně najevo, že prevence pracovních úrazů a nemocí z povolání je v Evropě nejvyšší prioritou.


Nově zveřejněný časopis věnovaný hodnocení rizik je jednou z mnoha iniciativ pro zvyšování informovanosti o významu řádného řízení rizik. Uvádí příklady osvědčených postupů pro zlepšování řízení rizik na pracovišti od ministerstev, organizací zaměstnavatelů a odborářů z celé Evropy.

Autor: -Red- Datum: 02.10.2008


Sdílet článek
Facebook Facebook   Jagg Jagg.cz   Linkuj Linkuj.cz  

 Reakce na článek 1 příspěvek 
Od Téma Datum
VinklářRada ohledně míchačky03.08.2014 07:25
Vypsat všechny Přidat komentář


Hledejte slovo nebo slovní spojení v článcích.
Sloupek
Ano, koupil jsem si štětku. Ale pro upřesnění nikoliv osobu, provozující nejstarší řemeslo na světě, ale nástroj, který se používá pro úklid záchodových mís.
Více ...
Reakce
Stavba kamenného krbu II. (1 komentář)

Politúry na nábytok z včelieho vosku (13 komentářů)

Jak na červotoče? (4 komentáře)

Nejčtenější
Reklama

Redakce
 
© 2001- ABC Systems, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. ISSN 1214-1038