Domácí dílna: Český magazín pro kutily

Voda v bazénu může být křišťálově čistá

-dk-, 23. června 2004

Čistá voda v bazénu je jedním ze základních předpokladů spokojenosti jeho uživatelů. Ostatně asi každý ten pocit, když po vystoupení z "blahodárné lázně" zjistí, že nejen jeho koupací oděv, ale i jeho tělo změnilo barvu. Jak ale podobným nepříjemnostem zabránit? Pravidelně vodu ošetřovat a používat k tomu kvalitní vybavení.

Dosáhnout toho, aby voda ve venkovním bazénu (a je vcelku jedno, o jaký typ bazénu jde) byla stále čistá, není až tak složité, jak by se na první pohled mohlo zdát. Prvotním předpokladem je pravidelnost péče. O vodu je přitom nutné pečovat i v době, kdy se bazén nepoužívá, protože i v této době probíhají ve vodě nejrůznější přirozené procesy, jejichž výsledkem může být to, že se bazén stane nepoužitelným.


Zásady péče o bazén

Správné nastavení pH vody:
Ideální hodnota pH vody v bazénu je v rozmezí 7,0 až 7,4. Voda s takovýmto pH je příjemná pro koupání (nemá negativní účinky na pokožku), neovlivňuje životnost materiálů z nichž jsou bazény konstruovány a optimálně v ní účinkují také chemické přípravky potřebné k udržení požadované čistoty. Hodnota pH by měla být kontrolována minimálně jednou za měsíc, ideálně jednou týdně.

Bez filru bazén "nedýchá":
Veškeré chemické přípravky téměř pozbývají na významu v okamžiku, kdy filtrační zařízení v bazénu nefunguje tak, jak má. Minimálně dvakrát do roka (před sezónou a po jejím skončení) je proto nutné filtry vyčistit.

Pravidelnost především
Jak už jsem se zmínil v předchozím textu, nejdůležitější zásadou při údržbě bazénu je pravidelnost. Jakýkoliv - i sebenepatrnější - výpadek může mít za následek to, že voda v bazénu dostane příznačně zelenou barvu a stane se pro koupání nepoužitelnou. Chemické ošetřování či filtrování vody je proto nutné provádět i v době, kdy se bazén nepoužívá.

Copyright © 2001 Domácí dílna